۞ امام خمینی (ره):
اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند امکان نداشت اجانب بر آن تسلط پیدا بکنند.

دامن زدن به اختلاف میان شیعه و سنی توطئه‌ای از جانب دشمنان دین است
روایتی از زبان شیخ محمد غزالی

دامن زدن به اختلاف میان شیعه و سنی توطئه‌ای از جانب دشمنان دین است

شیخ محمد غزالی که به درستی معتقد است: هر کس حتى اگر با یک کلمه به این دو دستگى کمک کند، آیه زیر شامل حال او مى شود:" کسانی که دین خود را فرقه فرقه کردند و دسته دسته شدند، تو را با آنها کارى نیست.

گزارشی از  نشست نقد و بررسی کتاب «الفقه المقارن»

گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب «الفقه المقارن»

نشست نقد و بررسی کتاب الفقه المقارن، اثر استاد دکتر کریم بی‌آزار شیرازی با حضور مولف و ناقدان این کتاب، آیت‌الله محمدعلی تسخیری، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام، مولوی عبد‌الحلیم قاضی، مفتی مدرسه دارالعلوم زاهدان و از علمای حنفی مذهب و دکتر ماموستا نقیبی، مسئول مرکز بزرگ اسلامی سقز و از علمای شافعی مذهب برگزار شد.