۞ امام خمینی (ره):
اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند امکان نداشت اجانب بر آن تسلط پیدا بکنند.

نشست معاون فرهنگی و امور اجتماعی دبیرخانه با رییس سازمان دارالقرآن کشور

نشست معاون فرهنگی و امور اجتماعی دبیرخانه با رییس سازمان دارالقرآن کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت این نشست با حضور مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کشور و مهدی صفی یاری،معاون فرهنگی و امور اجتماعی دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی احسان غزل باش مدیر فرهنگی این معاونت و شفیعی مدیر امور ارتباطات و استان […]