۞ امام خمینی (ره):
اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند امکان نداشت اجانب بر آن تسلط پیدا بکنند.

وحدت جزیره قشم ثمره کار گروهی است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

وحدت جزیره قشم ثمره کار گروهی است

وحدت، اتحاد و یگانگی مردم قشم با وجود تفاوت‌های مذهبی در کشور مثال زدنی‌ است که تلاش‌ گروهی تمام مسوولان و علمای شیعه و اهل سنت در این منطقه آن را محقق کرد.

از دیدگاه اهل سنت واقعه عاشورا «جهاد جبهه حق علیه باطل» است
شیخ محمدعلی امینی:

از دیدگاه اهل سنت واقعه عاشورا «جهاد جبهه حق علیه باطل» است

عضو هیئت فتوای اهل سنت جنوب کشور با بیان اینکه از دیدگاه اهل سنت واقعه عاشورا «جهاد جبهه حق علیه باطل» است گفت: از دیدگاه اهل سنت قاتل امام حسین(ع) مستوجب لعنت است و اگر کسی قاتلان امام حسین(ع) را مستوجب لعنت نداند اهل سنت او را گناهکار می‌داند.