۞ امام خمینی (ره):
اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند امکان نداشت اجانب بر آن تسلط پیدا بکنند.

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی(۱۱)

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی(۱۱)

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از آنجا که جهان به دو دسته اصلی بلوک شرق و غرب تقسیم بندی شده بود، در همین راستا به ناچار دو گروه اصلی سلطه گر و سلطه پذیر به وجود آمده بودند و سلطه گران و استکبار جهانی نیز با تمسک به هر ابزار، روش و... جهت نیل به اهداف خود جوامع هدف را مورد حمله، تهدید و... قرار می دادند. استقلال و آزادی دو رکن اساسی انقلاب اسلامی با تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی(۱۰)                                       

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی(۱۰)                                       

عدالت و مبارزه با فساد؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر دوران کنونی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ با بهره گیری از رهنمودها و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) می توان اهداف، ویژگی ها، موانع و چالش ها و نتایج و بایسته هایی نسبت به موضوع محوری عدالت و مبارزه با فساد را تبیین و ارائه نمود.

طرح معامله قرن؛ اهداف و پیامدها

طرح معامله قرن؛ اهداف و پیامدها

با پیروزی انقلاب اسلامی امواج جدیدی از بیداری در ملت های منطقه و جوامع اسلامی به ویژه در فلسطین اشغالی ایجاد و مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و تجاوز موفقیت هایی را برای امت مظلوم فلسطین ایجاد کرد.

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۷)

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۷)

«دستیابی به قلّه‌های دانش در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» علم و پژوهش از مهم ترین موضوعات مورد توجه تمامی جوامع مطلوب بوده است. در واقع می توان گفت دستیابی به این مهم، عامل اساسی کسب عزت، پیشرفت و اقتدار، مفید برای دنیا و آخرت، مؤثر بر تربیت، زمینه ساز استقلال و عدم وابستگی و... است.

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی(۶)

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی(۶)

«چگونگی تحقق موضوعات مرتبط با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» با نگاه عمیق و دقت نظر به بیانیه، علاوه بر 7 موضوع محوری (علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی- روابط خارجی- مرزبندی با دشمن و سبک زندگی) می توان موضوعات دیگری را احصاء کرد.