۞ امام خمینی (ره):
اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند امکان نداشت اجانب بر آن تسلط پیدا بکنند.

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۷)

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۷)

«دستیابی به قلّه‌های دانش در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» علم و پژوهش از مهم ترین موضوعات مورد توجه تمامی جوامع مطلوب بوده است. در واقع می توان گفت دستیابی به این مهم، عامل اساسی کسب عزت، پیشرفت و اقتدار، مفید برای دنیا و آخرت، مؤثر بر تربیت، زمینه ساز استقلال و عدم وابستگی و... است.

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی(۶)

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی(۶)

«چگونگی تحقق موضوعات مرتبط با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» با نگاه عمیق و دقت نظر به بیانیه، علاوه بر 7 موضوع محوری (علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی- روابط خارجی- مرزبندی با دشمن و سبک زندگی) می توان موضوعات دیگری را احصاء کرد.

نگاهی تحلیلی به ۲۰ فروردین از دو منظر

نگاهی تحلیلی به ۲۰ فروردین از دو منظر

روز 20 فروردین 1359 کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا پس از 5 ماه از تصرف لانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) و ناکامی های سران آمریکا در تقابل با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی را صادر کرد.

ائتلاف راهبردی ایران و سوریه، محور هویت و قدرت مقاومت اسلامی / دکتر عباسعلی فرزندی

ائتلاف راهبردی ایران و سوریه، محور هویت و قدرت مقاومت اسلامی / دکتر عباسعلی فرزندی

رابطه ایران با سوریه رابطه دو سویه و راهبردی است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و به سبب مواضع جمهوری اسلامی درباره مسئله فلسطین شکل گرفت و این رابطه با وضع کنونی و آینده منطقه در ارتباط مستقیم است.