۞ امام خمینی (ره):
اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند امکان نداشت اجانب بر آن تسلط پیدا بکنند.

دسته بندی عکس: عکس

مراسم فارغ التحصیلی طلاب بندر ترکمن – شهریور ماه ۹۸

مراسم فارغ التحصیلی طلاب بندر ترکمن – شهریور ماه ۹۸

عاشورای حسین(ع) در کردستان از نگاه دوربین

عاشورای حسین(ع) در کردستان از نگاه دوربین

گردهمایی سادات استان گلستان – شهریور ماه ۹۸

گردهمایی سادات استان گلستان – شهریور ماه ۹۸

اینفوگرافیکی در خصوص واقعه غدیر خم از دیدگاه منابع اهل سنت

اینفوگرافیکی در خصوص واقعه غدیر خم از دیدگاه منابع اهل سنت

دیدار دبیر شورای رنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با مولوی محمد صدیق مرتضوی از علمای شاخص شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی – مرداد ماه ۹۸

دیدار دبیر شورای رنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با مولوی محمد صدیق مرتضوی از علمای شاخص شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی – مرداد ماه ۹۸

دیدار دبیر شورای رنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با مولوی سید احمد عبداللهی از علمای شاخص شهرستان اسدیه استان خراسان جنوبی – مرداد ماه ۹۸

دیدار دبیر شورای رنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با مولوی سید احمد عبداللهی از علمای شاخص شهرستان اسدیه استان خراسان جنوبی – مرداد ماه ۹۸

امضای تفاهم نامه ما بین مجمع تقریب مذاهب و دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی – مرداد ماه ۹۸

امضای تفاهم نامه ما بین مجمع تقریب مذاهب و دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی – مرداد ماه ۹۸

سفر دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور به کرمانشاه – مرداد ماه ۹۸

سفر دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور به کرمانشاه – مرداد ماه ۹۸

اولین گردهمایی شوراهای روحانیت و افتاء اهل سنت در کرمانشاه – مرداد ماه ۹۸

اولین گردهمایی شوراهای روحانیت و افتاء اهل سنت در کرمانشاه – مرداد ماه ۹۸

سفر دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور به کردستان – مرداد ماه ۹۸

سفر دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور به کردستان – مرداد ماه ۹۸