عضو شورای روحانیت بوکان

زیارت قبور صالحان و مردان مخلص خدا باعث خیر و برکت است

ملا علی سلیمی در خصوص توسل به امام رضا(ع) گفت: در خصوص جواز توسل و استغاثه به انبیاء و اولیاء و صالحان کتاب ها در میان اهل سنت نوشته شده است و بزرگان اهل سنت می دانند که در این خانه کیست و دراین دریاچه چه در و گوهری نهفته است.
مبلغ دینی کاروان «زیرسایه خورشید»

ارادت مردم کردستان به اهل بیت ثابت شده و تفکری بنیادین است/ مردم این استان محبت به اهل بیت را هسته مقاومت در برابر تفکرات شیطانی قرار داده اند

مبلغ دینی کاروان «زیرسایه خورشید» گفت: ارادت مردم این استان به اهل بیت ثابت شده و تفکری بنیادین است مردم این استان محبت به اهل بیت را هسته مقاومت در برابر تفکرات شیطانی قرار داده‌اند و عشق به اهل بیت و  امام رضا (ع) با گوشت و خونشان آمیخته است.
برگزیده ها
گالری صوت و فیلم
فهرست