مهرواره قرآنی طه
امام جماعت مسجد امام محمد غزالی خواف:

ما تا آخرین قطره خون خود پای نظام اسلامی ایستاده ایم

مولوی احمد بی ضرر گفت: مردم واقعا نظام خود را دوست دارند هر چند به مسائل اقتصادی انتقادی داشته باشند و زمانی که اختلاف پیش می آید مردم عشق و دوستی خود را با وارد صحنه شدن به نظام نشان می دهند و طرفدار نظام خود هستند.
گالری صوت و فیلم
فهرست