هفته بسیج گرامی باد

دشمن؛ هراسان از بسیج

مولوی قریشی بیان کرد: بسیج رکنی از ارکان اسلام است به همین خاطر دشمنان به شدت از بسیج می هراسند و تلاش در تضعیف آن را دارند.
گالری صوت و فیلم
گالری تصویر
فهرست