تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

جوانان سیره امام حسن مجتبی را مطالعه کنند

مولوی شمس الحق اظهار داشت: ایشان این پیام را به مردم منتقل کردند که برای نجات از فتنه ها گاهی نیاز به عبور از حق خویش است؛ از مردم به خصوص جوانان می‌خواهیم تا زندگی آن حضرت را مطالعه کرده و الگوی خود قرار دهند.
گالری صوت و فیلم
گالری تصویر
فهرست