هفته بسیج گرامی باد
ماموستا کلشی نژاد
امام جمعه اهل‌سنت ارومیه

فضای دانشگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند استقلال‌عمل است

ماموستا مامد کلشی‌نژاد اظهار داشت: امروز فضای دانشگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند استقلال‌عمل است تا با همان روحیه انقلابی بتواند دستان«نیسکون»‌های داخلی و خارجی را از پیکره این نظام مقدس کوتاه کند.
امام جمعه اهل سنت مانه و سملقان:

با وحدت اسلامی انتقام خون “حاج قاسم” را از جنایتکاران می‌گیریم

عبدالله آخوند خوش‌نظر گفت: بنده به عنوان یک روحانی سنی به آمریکا و دیگر همدستانش اعلام می‌کنیم که ما اهل سنت هرگز واقعه به شهادت رسیدن سردار عزیزمان حاج قاسم سلیمانی را فراموش نخواهیم کرد.
اخبار برگزیده
گالری صوت و فیلم
فهرست