افتتاحیه مدرسه علومی دینی موقوفه حاج شیخ محمد به روایت تصویر
مدرسه علومی دینی موقوفه حاج شیخ محمد با حضور جمعی از مسئولان در سنندج افتتاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان، افتتاحیه مدرسه علومی دینی موقوفه حاج شیخ محمد به روایت تصویر

فهرست