شناسه خبر: 153716

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=153716

اقامه نماز عید فطر و دید و بازدید اهل سنت – جزیره کیش
نماز عید فطر با حضور پر شور جامعه اهل سنت کیش برگزار گردید.

گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از هرمزگان؛در روز عیدسعیدفطر، هموطنان اهل سنت و مردم عرب زبان و بومی در مناطقی از جنوب ایران همانند جزیره کیش، صبح روز عید به رسم قدیمی و دیرینه پس از اقامه نماز عیدفطر به صورت دسته‌جمعی به دید و بازدید یکدیگر رفته و در هر خانه بنا به وسع و سلیقه میزبان، با غذا‌ها و شیرینی‌های عربی، میوه و قهوه و چای عربی از مهمانان پذیرایی می کند.

نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش
نماز عید و دید و بازدید اهل سنت - جزیره کیش

انتهای پیام

فهرست