امام جمعه اهل سنت گله دار:
رفق و مدارا، اصلی اجتماعی در زندگی پیامبر و سازنده ترین عنصر در اصلاح جامعه ی بشری است
شیخ مصطفی نوری در خطبه های نماز جمعه این هفته، دوم اسفندماه، اظهار کرد: رسالت انبیا برای تربیت انسان است و خداوند پیامبرانش را نمونه، سرمشق و الگویی برای بشریت فرستاده است و آن ها بشریت را به اوج علیا می رسانند.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از فارس»، شیخ مصطفی نوری در خطبه های نماز جمعه این هفته، دوم اسفندماه، اظهار کرد: رسالت انبیا برای تربیت انسان است و خداوند پیامبرانش را نمونه، سرمشق و الگویی برای بشریت فرستاده است و آن ها بشریت را به اوج علیا می رسانند.
وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم می فرماید: «ایمانِ مسلمان و مومن کامل نمی شود تا به این دو صفت ایمان بیاورد و عمل کند: راه و روش پروردگار و راه و روش نبی خدا (ص).»
امام جمعه اهل سنت گله دار تصریح کرد: نبی خدا همان طور که برای ما سرمشق زندگی است، برای بشریت نیز اینگونه بوده است و یکی از فرمایشات پیامبر خدا رفق، مدارا، نرمی و ملایمت است.
شیخ مصطفی نوری افزود: اگر پیامبر بداخلاق و تندخو بود، مردم از پیرامون و اطرافش دور می شدند و همان گونه که خداوند فرائضش را بر ما فرض کرده است، مدارا کردن و مهربان بودن هم بر ما فرض است.
وی خاطرنشان کرد: رفق و مدارا، اصلی اجتماعی در زندگی پیامبر و سازنده ترین عنصر در اصلاح جامعه ی بشری است، انسان ها پیامبر را دوست می داشتند و در کنارش احساس امنیت و آسایش می کردند.
امام جمعه اهل سنت گله دار اظهار کرد: نبی خدا از حق خودشان می گذشتند، بخشش داشتند و خداوند می فرماید که انسان مومن باید ببخشد و اصلاح کند.
شیخ نوری افزود: اگر دوست داریم که خداوند ما را ببخشد و از خطاها و اشتباهات مان گذشت کند، ما نیز باید دوستان و برادران مان را ببخشیم، چه سود و بهره ای برای من است که با تنفر از برادر مومن و همسایه ام این دنیای فانی را ترک کنم؛ امروز همدیگر را ببخشیم تا آن روز نیاید که خداوند می فرماید: «هنگامی که در کنار آتش قرارشان می دهند، می گفتند که ای کاش دوباره به این دنیا باز می گشتیم.»
وی خاطرنشان کرد: هیچ چیزی در این دنیا ارزش آن را ندارد که مسلمان از برادر مسلمانش قهر کند، کینه اش را به دل بگیرد، شایعات، تخیلات و توهمات را نهادینه کند تا به یک فرهنگ تبدیل شود.
امام جمعه اهل سنت گله دار تصریح کرد: انتخابات برای ما پل و مقدمه ای برای اعتلا، ارتقا، سلامت و معیشت کریمانه است، هر کسی به هر شخصیتی که دوست دارد رای دهد، انتخاب کند و این تکلیف است.
شیخ مصطفی نوری افزود: انتخابات ارزشمند است، همگان باید در انتخابات شرکت کنند، رای خودشان را بیاندازند، وکیل خودشان را منتخب نمایند و آزاد هستند هر که را دوست دارند انتخاب کنند و این از مردانگی و شرافت است که حضور بیابیم، رای مان را بدهیم اما به هر کسی که دوست داریم. مسلمان، لنگر دنیاست و حفظ دنیا به کیان مسلمان است
وی تصریح کرد: جوان مسلمان باید خوب و مومن باشد و ارتباطش را با خدا محکم تر و قوی تر کند چون محور جهان از جوان مسلمان می گذرد و اگر آن جوان فاسد شود، دنیا نیز فاسد می شود و دیگر امیدی به کسی نیست و حل دنیا از طریق دین محمد (ص) است.
امام جمعه اهل سنت گله دار خطاب به جوان مسلمان گفت: تو باید ببخشی و اسوه ات نبی خدا باشد، گذشت کن، ببخش، رحیم و مهربان باش، سخت، تندخو و متنفر نباش، صابر باش و صفات خدا را در خودت ایجاد کن، راه نبی خدا را در پیش بگیر، همدیگر را ببخشید تا روزی نیاید که نتوانیم همدیگر را ببخشیم.
فهرست