امضای بیانیه محکوم کردن توهین به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) توسط علما و روحانیون اهل سنت گلستان
علما و روحانیون اهل سنت گلستان بیانیه محکوم کردن توهین به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) را امضا کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، در حاشیه مراسم های هفته وحدت در استان گلستان، علما و روحانیون اهل سنت گلستان بیانیه محکوم کردن توهین به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) را امضا کردند.
گفتنی است همچنین علما و روحانیون اهل سنت گلستان از همه مومنین و مسلمین در خواست کردند که به کمپین ” # من عاشق محمدم” بپیوندند و از این طریق توهین نشریه فرانسوی و تایید آن توسط رئیس جمهور ملعون فرانسه را محکوم کنند.

فهرست