امام جمعه اهل سنت روستای سده شهرستان خنج:
انسان در نزد خداوند آفریده ای با کرامت و ارجمند است
شیخ بهرام نصیری گفت: خداوند در قرآن به انسان کرامت ویژه ای عطا فرموده، تمام نعمت های خدا دربست در اختیار انسان قرار دارد و این نشانی از کرامت انسان در نزد خداوند تبارک و تعالی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از فارس، شیخ بهرام نصیری با تبیین کرامت انسان از نگاه قرآن اظهار کرد: قرآن به صورت فراوان بر این مطلب تاکید می ورزد که انسان در نزد خداوند آفریده ای با کرامت و ارجمند است.

وی افزود: خداوند با دستان خود پیکر آدم را ساخت و از روح خویش در او دمید، او را جانشین خود در روی زمین گردانید و به فرزندانش نیز همین مسئولیت را سپرد.

امام جمعه اهل سنت روستای سده شهرستان خنج تصریح کرد: مقام و منزلتی که ملائک انتظار داشتند به ایشان داده شود به این دلیل که آن ها برای این هدف آفریده نشده بودند به آنان واگذار نشد.

شیخ نصیری افزود: این آدم و فرزندان او بودند که اهلیت و توانایی آن را داشتند، کسانی که همه ی آنچه در جهان هستی و در زمین و آسمان قرار دارد مسخر ایشان گردیده است.

وی اظهار کرد: خداوند در آیه ۷۰ «سوره اسراء» می فرماید: «به راستی ما، انسان ها را گرامی داشتیم و وسیله ی حمل و نقل ایشان را در خشکی و دریا فراهم ساختیم و از خوراکی های پاکیزه روزی شان دادیم و آن ها را بر بسیاری از آفریدگانی که آفریده ایم برتری بخشیدیم.» یا فرموده اند: «آیا نمی بینید که به راستی خداوند آنچه را در آسمان ها و زمین قرار دارد مسخر شما گردانیده و نعمت های پیدا و پنهانش را بر شما ارزانی داشته است.» یا فرموده: «و آنچه را که در آسمان ها و زمین قرار دارد مسخر شما نموده و همه از جانب الله است.»

امام جمعه اهل سنت روستای سده خاطرنشان کرد: به همین دلیل قرآن رویکرد عده ای از افراطیان را در رابطه با تحریم نعمت های پاک و زیبایی های بی آلایش زندگی مورد مذمت قرار می دهد: «بگو چه کسی زیبایی های خداوند را که برای بندگان خود به وجود آورده و روزی های پاکیزه را حرام گردانیده است.»

شیخ نصیری تصریح کرد: خداوند این همه نعمت را برای ما قرار داده است، همه ی این ها در نزد خداوند کرامت انسانی است که خداوند در ملا اعلا به ملائک دستور سجده بر انسان می دهند.

وی اظهار کرد: در آیه ی ۳۷ «سوره ی فصلت» خداوند می فرماید: «از نشانه های علم و قدرت و حکمت خداوند شب و روز و خورشید و ماه است، برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدایی که آن ها را آفریده است سجده کنید اگر به راستی می خواهید او را عبادت کنید.» همچنین راه و رسم گروهی از مردم را که هویت و شخصیت انسانی خود را از دست می دهند و دنباله روی دیگران می شوند مذمت و ناپسند می شمارد.

امام جمعه اهل سنت روستای سده شهرستان خنج تصریح کرد: خداوند در آیه ۶۷ «سوره احزاب» می فرمایند: «پروردگارا ما از پیشوایان و بزرگان خود اطاعت و پیروی کردیم و آنان ما را دچار گمراهی نمودند.»

شیخ بهرام نصیری افزود: قرآن کریم کسانی را که برخی از انسان ها را به عنوان ارباب و پیشوای خویش مورد تقدیس قرار می دهند و در همه ی امور اگرچه حلال را حرام و حرام را حلال کنند از ایشان تبعیت می نمایند مورد مذمت شدید قرار می دهد: «یهودیان و مسیحیان پیشوایان دینی و احبار و راهبان را به خدایی گرفته اند، مسیح پسر مریم را نیز خدا می شمارند در حالی که به ایشان جز این دستور داده نشده است که تنها خدای یکتا را پرستش کنند»؛ بنابراین، جای تعجب نیست که اسلام اهل کتاب را فراخوان دهد به اینکه «به جز خدای یکتا را عبادت نکنیم و کسی یا چیزی را شریک او نگردانیم و یکدیگر را به جای خدای یکتا به خدایی نگیریم.»

وی خاطرنشان کرد: دعوت همه ی پیامبران به سوی خدا بوده: «هیچ انسانی از این حق برخوردار نیست که وقتی خداوند کتاب و حکم و نبوت را به او می دهد به مردم بگوید بیایید به جای بندگی خداوند مرا بندگی کنید.»

امام جمعه اهل سنت روستای سده تصریح کرد: با این توضیحات، مشخص می شود که خداوند در قرآن به انسان کرامت ویژه ای عطا فرموده، تمام نعمت های خدا دربست در اختیار انسان قرار دارد و این نشانی از کرامت انسان در نزد خداوند تبارک و تعالی است.

فهرست