امام جمعه اهل تسنن ‌مانه و سملقان:
اهل سنت مشارکت ۱۰۰ درصدی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت
امام جمعه اهل سنت روستای تازه یاب مانه و سملقان گفت: اهل سنت خراسان شمالی همچون دوره های گذشته در 28 خرداد ماه حضور 100 درصدی خواهند داشت و تمامی معالات و نیرنگ های بدخواهان نظام مقدس ایران را از بین خواهند برد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از خراسان آخوند عبدالله خوش نظر امام جمعه اهل سنت روستای تازه یاب مانه سملقان در گفتگو با خبرنگار ما اظهارداشت: اهل سنت از ابتدای انقلاب خودشان را بدنه این انقلاب دانستند و می‌دانند. اهل سنت هیچ جدایی از این انقلاب ندارند و حیات خودشان را در این انقلاب می‌دانند. اهل سنت و الجماعت می‌دانند انقلاب برای خودشان بوده و در راستای تحقق خواسته‌های خود آنان است.

آخوند خوش نظر افزود: نظر همه علمای اهل سنت، مطابق با قرآن و سنت که می فرماید:”کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ” هر کدام از شما مسئول هستید و درباره افرادی که به سخن شما گوش می‌دهند بازخواست خواهید شد. ما همه مسئول هستیم که در مقابل این اقتدار و امنیت و این عزتی که داریم که تحت رهبری رهبر معظم انقلاب به دست آمده؛ اگر در صحنه نباشیم، قطعا ضرر کرده‌ایم و صحنه را به افراد دیگر می‌دهیم.

امام جمعه اهل تسنن شهرستان مانه و سملقان گفت: شرکت در انتخابات وظیفه دینی و ملی هر شخصی است که به وسیله رأی دادن با انتخابی آگاهانه و اصلح آینده و سرنوشت خود را تعیین می‌کنند.

وی تصریح کرد: همیشه در طول تاریخ، از صدر اسلام تا کنون و حتی در زمان پیامبر بزرگ اسلام(ص) خداوند به اجرای مشارکت در برنامه‌ها امر کرده، بنابراین حضور در انتخابات نیز وظیفه‌ای انسانی، شرعی و ملی است. مردم خونگرم و همیشه درصحنه اهل سنت خراسان شمالی با شرکت ۱۰۰ درصدی رنگین کمان اتحاد ملی را در ۲۸ خرداد ماه به نمایش خواهند گذاشت و باعث رعب و وحشت دشمنان اسلام خواهند گشت.

فهرست