در بازدید رئیس بنیاد علوی کشور از شهرستان مرزی مراوه تپه تاکید شد:
ایجاد فرصت اشتغال در روستاهای مرزی برای تامین معیشت مرزنشینان
راهکارهای توسعه شهرستان مرزی مراوتپه با حضور معاون بنیاد مسنضعفان و رئیس بنیاد علوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، محسن منصوری در جریان بازدید طرح های عمرانی در دست اجرا با اعلام این خبر گفت: بنیاد علوی در جهت محرومیت زدایی و پیشرفت آبادانی در این شهرستان استقرار یافته و با بکارگیری تمام قوا برنامه های خود را در شهرستان مراوه تپه آغاز کرده است.
معاون بنیاد مستضعفان با بیان اینکه شهرستان مراوه تپه که از مناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد می باشد در زمینه های مختلف از پتانسیل های خاصی در جهت پیشرفت و آبادانی برخوردار است، افزود: با تخصیص اعتبارات لازم مقدمات پیشرفت و آبادانی شهرستان فراهم شده است.
وی ایجاد زیرساخت ها در حوزه راه، بهداشت و درمان، تامین آب شرب، حوزه صنایع دستی و گردشگری، حوزه کشاورزی و طرح های عمران شهری و روستایی از جمله برنامه های در دست اجرا در شهرستان مراوه تپه عنوان کرد و گفت: امیدواریم بعد از اتمام طرح های در دست اجرا شاهد پیشرفت و آبادانی این منطقه باشیم.
امانگلدی ضمیر فرماندار مراوه تپه نیز دراین بازدیدها گفت: به امید خدا در صورت ارایه طرح و مصوب شدن طرح های پیشنهادی دستگاه های اجرایی بنیاد علوی مشارکت مالی برای اجرایی شدن طرح ها خواهند داشت.
در ادامه سفر معاون بنیاد مستضعفان و رئیس بنیاد علوی به شهرستان مراوه تپه طرح های مختلفی از جمله: بیمارستان ۶۴ تخت خوابی، عرصه ۱۵ هزار هکتاری زیستگاه اصلی پسته وحشی در منطقه دهستان پالیزان قازانقایه، کارگاه تولیدی تابلو فرش دستباف و صنایع دستی قازانقایه و نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی هنری بانوان در روستای خوجه گلدی مورد بازدید قرار گرفت و همچنین، تجهیز کتابخانه عمومی محله خدای قلی، تعریض پل ورودی جنوبی شهر، ایجاد بلوار در ورودی جنوب شهر، توسعه فضای سبز ۱۶ هکتاری شهر مراوه تپه، تعریض پل خروجی شهر و روشنایی پارک شهرستان مراوه تپه، زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی روستاهای بسطام و دادلی غزنین و مناسب سازی راه روستاهای مردم دره و آقلر، تامین آب شرب بسطام دره، ایجاد فرصت اشتغال در روستاهای مرزی برای تامین معیشت مرزنشینان، ساماندهی چشمه گوندر برای بهره مندی کشاورزان منطقه و تامین آب شرب، تامین آب شرب ۱۷ روستای غرب شهر مراوه تپه، ساماندهی مجموعه گردشگری مختومقلی فراغی و ایجاد مرکز جامعه سلامت در روستای آق توقای در دستور کار قرار گرفت.

فهرست