بازدید رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان از مساجد پنج وقت و مسجد جامعه روستایی گچین بالا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از هرمزگان؛ حجت السلام والمسلمین دکتر باوقار ،رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان طی سفر یک روزه خود به روستای گچین به همراه امام جمعه اهل سنت گچین از مساجد پنج وقت و مسجد جامعه روستایی گچین بالا بازدید کردند.

فهرست