امام جمعه ربط سردشت
برای قطع زنجیره کرونا راهی جز توجه به طرح “فاصله گذاری اجتماعی” و” بهداشت فردی”وجودندارد
ماموستا عثمان یوسفی افزود:ویروس کرونا مرز وتاریخ وجغرافیا وقومیت ومذهب وقدرت اقتصادی رانمی شناسد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ امام جمعه ربط سردشت طی گفتگو با رابط خبر دفتر استانی ، بیانیه ای را در مورد رعایت مردم در خانه بمانیم و اشاره به شیوع بیماری کرونا کرد و گفت:

درحالی که متخصصان حوزه سلامت تمام تلاش خودشان رابکارگرفته اندکه ازشیوع ویروس کروناجلوگیری کنند ونسبت به گسترش آن درروزسیزده بدراظهار نگرانی می کنند اینجانب ازمردم ارزشمندایران وهموطنان کردزبانم میخواهم ازرفتن به دامن طبیعت وپارک ها خودداری کنند وانتقال دهنده ویروس کرونا نباشند

هرروزشاهد گرفتارشدن تعدادی ازافرادهستیم وشاهدمراجعه آماربالای ازمردم به مراکزبهداشتی ودرمانی هستیم که منجربه خستگی کادر درمانی وبه خطرافتادن جان مدافعان حوزه سلامت شده است واین عوامل می تواند موجب آسیب های بیشتری به مردم وکادردرمانی شود. برای قطع زنجیره کرونا راهی جز توجه به طرح “فاصله گذاری اجتماعی” و” بهداشت فردی”وجودندارد.

مهمترین اصل برای هرانسانی حفظ جان ونعمت سلامتی است که بایدقدراین نعمت رابدانیم وخدارادرمقابل این نعمت ها شاکرباشیدودرحفظ آن جدی وتلاش کنیم.

بیایید دراین روزدرخانه بمانیم وانتقال دهنده ویروس کرونا نباشیم وجان خودوعزیزانمان را به خطر نیاندازیم اگر میخواهیم روزهای شادی درسال های آینده درکنارخانواده داشته باشیم امسال را درخانه بمانیم.

ویروس کرونا مرز وتاریخ وجغرافیا وقومیت ومذهب وقدرت اقتصادی رانمی شناسد

بایدها و نبایدهای روز طبیعت در روز سیزدهم فروردین ، مردم  ما بنا بر سنت فرهنگی، از خانه ها بیرون می آیند و به دشت و صحرا و باغ می روند تا این روز  را در طبیعت و در کنار سبزه و گیاه و آب روان چشمه ها و جویبارها بگذرانند. این روز زیبا را ، «روز طبیعت» نام گذاری کرده اند؛ روزی که باید در کنار بهره مندی از طبیعت زیبا و آب و هوای نیکو، بکوشیم آن را به زباله دانی همگانی تبدیل نسازیم و به همه نشان دهیم که «روز طبیعت» فقط یک شعار نیست؛ بلکه نشانه شعور بالای مردمی است که می خواهند سال های سال از این طبیعت زیبا بهره مند گردند

 بهانه ای برای با هم بودن

در این عصر جدید که همه جا را آلودگی های مختلف پر کرده، و ماشین و دود و سر و صدا همه جا هست، مردمان به دنبال لحظه ای برای آرامش و بهانه ای برای دیدن همدیگر و با هم بودن هستند. شاید سیزدهم نوروز، تنها یک بهانه است؛ بهانه ای برای آشتی با طبیعت و به یاد زلالی آب، استواری کوه، و چشم نوازی درخت افتادن. از صبح زود، هر چند خانواده را می بینی که به خارج شهر می روند. در آن جا، خانواده ها با شور و نشاط و دسته دسته، در کنار آب و سبزه یا زیر درختان بساط خود را می گسترانند. بچه ها بازی می کنند، مادران مشغول پخت و پز می شوند و پدرها هم از همه جا صحبت می کنند و در یک کلام، همگی روز خوشی را پشت سر می گذارند.

فرهنگ سازی

فرهنگ احترام به طبیعت را باید از کودکی آموخت و در بزرگسالی به کوچک ترها آموزش داد. «روز طبیعت»، فرصت بسیار مناسبی است تا این درس بزرگ را به فرزندان دلبندمان بیاموزیم. آن ها باید بدانند که طبیعت زیبای سرزمینمان ایران، خانه بزرگ تر همه ما به شمار می آید و ضرر آسیب رساندن به درختان و سبزه زارها، ابتدا به خودمان برمی گردد. اگر کودکان یاد بگیرند که درختان، ریه های تنفسی زمین هستند و بدون آن ها، حیات روی زمین رو به نابودی می رود، هیچ گاه به از بین رفتن طبیعت شگفت انگیز کشورمان راضی نخواهند شد. کودکان امروز، پدران و مادران فردای این سرزمین اند و با این فرهنگ سازی درست، می توان عشق به طبیعت را در دل آن ها کاشت.

 رستاخیز طبیعت

باید طبیعت را گرامی داشت؛ زیرا بهترین هدیه از طرف خداوندگار عالم، به بندگان است و هیچ کس نمی تواند آن ها را شماره کند و شکرش را به جا آورد؛ چنانکه سعدی می فرماید:

از دست و زبان که برآید  کز عهده شکرش به درآید

بهار، رستاخیز طبیعت، زندگی ساز، دشمن مرگ و وسیله ای برای برانگیختن و بسیج مردم از نواست. در زیبایی های طبیعت، می توان عشق و زندگی را جستجو کرد. دوباره زیستن را با بهارش، دوباره سرودن را با قناری هایش و دوباره به منزل رسیدن را با آبشارهایش آغاز نمود. می توان از بلبل و گل، عشق و دلدادگی آموخت؛ با شبنم سحرگاهان، اشک ناامیدی را فراموش کرد؛ از شکوفه هایش لبخند آموخت؛ با امواج دریا، راز دل گفت؛ و زیبایی واقعی را با عکس مهتاب، در آب دید. ما همه به طبیعت زیبا، دست نخورده، شگفت و بی پایان ایران عزیزمان بدهکاریم.

 امانت الهی

همه نعمت های خداوندگاری، در دست ما انسان ها امانت است و باید آن را برای نسل های بعد حفظ کنیم و سالم به آن ها بسپاریم. یکی از این نعمت ها، طبیعت شگفت این سرزمین و منابع طبیعی فراوان آن است که باید امانتداران خوبی برای آن باشیم.

انتهای پیام

فهرست