بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی(۱۰)                                       
عدالت و مبارزه با فساد؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر دوران کنونی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ با بهره گیری از رهنمودها و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) می توان اهداف، ویژگی ها، موانع و چالش ها و نتایج و بایسته هایی نسبت به موضوع محوری عدالت و مبارزه با فساد را تبیین و ارائه نمود.

عدالت و مبارزه با فساد از محوری ترین آموزه های انقلاب اسلامی است، به گونه ای که این موضوع محوری همواره مورد توجه حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) بوده است.

عدالت و مبارزه با فساد از مهم ترین ضرورت های اجتناب ناپذیر دوران کنونی محسوب می شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در رابطه با ضرورت تحقق عدالت و مبارزه با فساد در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می فرمایند: «عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. … عدالت در صدر هدفهای اوّلیّه‌ی همه‌‌ی بعثتهای الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه‌ای مقدّس در همه‌ی زمانها و سرزمین‌ها است … ولی به‌صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه‌ای برعهده‌ی همه به‌ویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسلامی ایران در این راه گامهای بلندی برداشته است … البتّه در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت گیرد و توطئه‌ی واژگونه‌نمایی و لااقل سکوت و پنهان‌سازی که اکنون برنامه‌ی جدّی دشمنان انقلاب است، خنثی گردد. با این‌همه اینجانب به جوانان عزیزی که آینده‌ی کشور، چشم‌انتظار آنها است صریحاً می‌گویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شده و بشود، دارای فاصله‌‌ای ژرف است. در جمهوری اسلامی، دلهای مسئولان به‌طور دائم باید برای رفع محرومیّتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی به‌شدّت بیمناک باشد. در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به‌شدّت ممنوع است. همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته‌ی آن چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام اداره‌ی بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان – که بحمدالله کم نیستند – سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان‌شاءالله.»

با بهره گیری از رهنمودها و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) می توان اهداف، ویژگی ها، موانع و چالش ها و نتایج و بایسته هایی نسبت به موضوع محوری عدالت و مبارزه با فساد را تبیین و ارائه نمود.

از مهم ترین اهداف تحقق عدالت در جامعه اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. زمینه سازی جهت تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۲۲/۱۱/۱۳۹۷)
 2. امنیت آفرینی در جامعه؛(۰۶/۰۱/۱۳۷۹)
 3. ممانعت از چشم داشتن فرصت طلبان به ظرفیت ها، امکانات و… جوامع هدف؛(۰۵/۰۵/۱۳۸۱)
 4. توزیع عادلانه امکانات در سطح جامعه؛(۰۸/۰۶/۱۳۸۴)
 5. برقراری تعادل و توازن همه جانبه در جامعه؛(۱۰/۰۶/۱۳۸۷)
 6. ریشه کنی فقر و محرومیّتها در جامعه؛(۲۲/۰۳/۱۳۹۶)
 7. شکوفایی استعدادها و ظرفیت های نیروی انسانی مؤمن، کارآمد و…؛(۰۱/۰۱/۱۳۹۶)
 8. از بین بردن شکاف های طبقاتی؛(۱۴/۰۳/۱۳۸۲)
 9. ممانعت از ویژه خواری و اختلاس گری؛(۲۸/۰۵/۱۳۸۴)
 10. عدم مدارا با فریبگران اقتصادی و بریدن دست مفسدان اقتصادی؛(۱۴/۰۳/۱۳۹۸)
 11. برقراری نظم و قانون در جامعه؛(۱۴/۰۷/۱۳۷۹)
 12. شایسته سالاری؛(۱۵/۰۶/۱۳۸۰)
 13. و…

مهم ترین ویژگی های عدالت عبارت است از:

 1. همه جانبه بودن؛(در نظر داشتن تمامی ابعاد؛ اعم از اجتماعی، اقتصادی و…)؛(۲۴/۱۱/۱۳۸۲)
 2. در نظر داشتن قشر محروم و مستضعف جامعه؛(۱۴/۰۳/۱۳۹۰)
 3. زمینه ساز برقراری امنیت همه جانبه؛(۲۸/۰۲/۱۳۸۰)
 4. زمینه ساز تقویت بیش از پیش وحدت و همگرایی در جامعه؛(۱۱/۰۹/۱۳۸۳)
 5. عدم جانبداری و جناح بازی؛(۰۱/۰۱/۱۳۹۷)
 6. کسب درجات، جایگاه ها و… بر اساس توانایی، علم، آگاهی و…؛(۱۵/۰۶/۱۳۸۰)
 7. در نظر داشتن منابع، استعداها و…؛(۲۲/۱۱/۱۳۹۸)
 8. و…

از مهم ترین موانع و چالش های تحقق عدالت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. زیاده طلبی افراد؛(۲۴/۰۶/۱۳۸۱)
 2. سهل انگاری و تنبلی افراد در جهت تحقق عدالت همه جانبه؛(۰۳/۰۵/۱۳۹۱)
 3. کم توجهی به فرهنگ اسلامی؛(۱۵/۱۲/۱۳۹۲)
 4. قاچاق کالا، ارز و…؛(۰۱/۰۱/۱۳۹۶)
 5. تلاش بی وقفه دشمنان(توطئه، تطمیع، شبهه افکنی و…)؛(۱۱/۰۲/۱۳۸۷)
 6. عدم توازن و توزیع صحیح امکانات؛(۱۵/۰۵/۱۳۸۲)
 7. بی توجهی به ظرفیت ها و استعدادهای درونی کشور؛(۰۹/۰۲/۱۳۹۴)
 8. و…

مهم ترین نتایج و دستاوردهای تحقق عدالت عبارتند از:

 1. زمینه سازی تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۲۲/۱۱/۱۳۹۷)
 2. برقراری امنیت همه جانبه؛(۲۸/۰۲/۱۳۸۰)
 3. وحدت و همگرایی بیش از پیش مسلمانان؛(۱۱/۰۹/۱۳۸۳)
 4. کاهش مفاسد، جرم، جنایت و بزه های اجتماعی؛(۰۷/۰۴/۱۳۹۱)
 5. پویایی و حرکت رو به رشد و تعالی در جامعه؛(۱۸/۰۸/۱۳۸۵)
 6. ممانعت از سوء استفاده فرصت طلبان در جامعه؛(۱۴/۰۳/۱۳۸۷)
 7. افزایش انگیزه و روحیه نیروی انسانی؛(۲۲/۰۲/۱۳۸۲)
 8. ناکارآمدسازی و خنثی شدن اهداف و نقشه های فرصت طلبان، سوء استفاده کنندگان و… در حوزه های مختلف؛
 9. و…

مهم ترین ضرورت ها و بایسته ها در راستای تحقق عدالت در جامعه عبارتند از:

 1. بهره گیری از دستورات اسلامی و آموزه های دینی؛(۱۳/۱۱/۱۳۸۸)
 2. بهره گیری از بیانات و رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی؛
 3. شناسایی همه جانبه ظرفیت ها، امکانات، استعدادها و…؛(۲۲/۱۱/۱۳۹۷)
 4. شناسایی موانع و چالش های تحقق عدالت همه جانبه در جامعه و رفع موانع و چالش ها؛(۰۴/۰۶/۱۳۸۱)
 5. رعایت اصل شایسته سالاری؛(۲۵/۰۹/۱۳۸۲)
 6. به کارگیری مسئولان و مدیران مؤمن، انقلابی، متعهد، عادل و کارآمد؛(۱۱/۱۰/۱۳۹۳)
 7. توازن و توزیع عادلانه امکانات در جامعه؛(۰۸/۰۶/۱۳۸۴)
 8. مبارزه با قاچاق در تمامی زمینه ها؛(۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
 9. برخورداری تمامی اقشار اجتماعی از حقوق عادلانه؛(۰۸/۰۶۱۳۸۴)
 10. مردمی و خدمتگزار بودن مسئولان به ویژه برای قشر مستضعف جامعه؛(۱۴/۰۳/۱۳۹۲)
 11. احساس مسئولیت تمامی افراد جامعه؛(۰۶/۱۱/۱۳۸۸)
 12. تهیه نقشه راه تحقق عدالت همه جانبه در جامعه؛
 13. و…

در یک جمع بندی کلی می توان گفت تحقق عدالت همه جانبه از مهم ترین اهداف و ضرورت های تمامی جوامع و به ویژه جوامع اسلامی است.

در همین راستا از طرفی بر عموم ملت ایران اسلامی و به ویژه مدیران، مسئولان و… است تا با توجه به توصیه دین اسلام، آموزه های دینی، بیانات امامین انقلاب اسلامی و به ویژه توجه و بهره گیری بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» به موضوع مهم عدالت همه جانبه و تلاش جهت تحقق همه جانبه آن توجه ویژه داشته باشند و از طرفی دیگر بر علماء، نخبگان و صاحبنظران اسلامی است با ارائه نقشه راه، تبیین راهبردها، راهکارها و… کارشناسانه، علمی و خبرگی، تحقق عدالت همه جانبه در جامعه که زمینه ساز تشکیل و تحقق تمدن نوین اسلامی است را بیش از پیش مهیا و هموار کنند.

 

دکتر عباسعلی فرزندی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست