بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی(۱۹)
جبهه استکبار جهانی با شبهه افکنی، تردید، در مواردی نیز با تطمیع، تهدید و... سعی بر این دارند که با هدف قرار دادن این قشر مهم و تأثیرگذار، مانع نقش آفرینی مؤثر آن ها در جامعه شوند و در نهایت با دلسرد و ناامید کردن آنان، سبب منزوی شدن و در نهایت به اهداف و نقشه های خود برسند.

«جوان مؤمن انقلابى؛ موتور محرکه پیشرفت نظام اسلامی؛ اهمیت و برکات»

با پیروزی انقلاب اسلامی، منافع و مطامع جبهه استکبار جهانی با خطر جدی و اساسی رو به رو شد. در همین راستا، دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در پی آن شدند تا با انواع اقدامات و بهره گیری و به کارگیری انواع ابزارها، راهبردها، راهکارها و… زمینه ضربه زدن، تضعیف و نابودی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران را فراهم کنند! اما با یاری خداوند همواره اهداف، نقشه ها و… آن ها خنثی و نقش بر آب شده است.

جوانان، یکی از مهم ترین ارکان جامعه هستند که همواره مورد هدف جبهه استکبار جهانی، ظالمان و زیاده خواهان و… بوده اند.

جبهه استکبار جهانی با شبهه افکنی، تردید، در مواردی نیز با تطمیع، تهدید و… سعی بر این دارند که با هدف قرار دادن این قشر مهم و تأثیرگذار، مانع نقش آفرینی مؤثر آن ها در جامعه شوند و در نهایت با دلسرد و ناامید کردن آنان، سبب منزوی شدن و در نهایت به اهداف و نقشه های خود برسند.

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) جوانان یکی از مهم ترین ارکان جامعه محسوب می شوند که نقش مهمی در تحقق تمدن نوین اسلامی دارند:

«نگاه نسل نو و همه‌ی کسانی که نیروی جوانی را در خدمت به اهداف و آرمان های بلند می خواهند باید به آینده روشن و دور باشد – فقط جلوی پای خودمان را نبینیم – آینده‌ی دور، ایجاد تمدن اسلامی است، تمدن نوین متناسب با نیازها و ظرفیت های امروز بشریتی که از حوادث گوناگون قرن های اخیر زخم خورده است، مجروح است، غمگین است و نسل های جوان آن دچار یأس و نومیدی و افسردگی اند اسلام می‌تواند: این نسل ها را به آفاق جدیدی برساند، دل های آنها را شاد کند و آن ها را آن چنان که متناسب و شایسته‌ی کرامت انسان است، کرامت ببخشد تمدن اسلامی یعنی این»(۳۱/۰۲/۱۳۹۳)

در همین راستا معظم له می فرمایند: «ابزار پیشرفت، بیش از همه چیز سلامت عزم و اراده انسانی، و داشتن یک هدف جمعی است، تا همه به آن هدف توجه کنند، آن را قلباً بپذیرند و با قدرت به سمت آن هدف حرکت کنند، این کار از همه افراد جامعه متوقع است، اما عمده ترین عامل این حرکت جمعی در هر جامعه جوانان هستند»(۱۳/۰۶/۱۳۷۸)

رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) با ترسیم آینده ای روشن برای ایران اسلامی، اراده جوانان را امری قابل توجه و دارای اهمیت می دانند. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«آینده کشور روشن است، افق ها بسیار تابان است، اما: به اراده شما (جوانان)، بستگی دارد به فعالیت شما، به کار شما، به پرداختن شما به خودسازی، خودسازی علمی، خودسازی دینی، پاک نگه داشتن دامان، روح و دل نورانی که خدا به شما داده است. در همه میدان ها، فعالیت، تلاش، سرزندگی، این عاملی است که کشور شما را به اوج قدرت و عزت، ان‌شاءا… خواهد رساند»(۰۹/۰۸/۱۳۸۶)

 

در رابطه با اهمیت وجود و تربیت جوان مؤمن و انقلابی و حضور و نقش آفرینی او در صحنه و عرصه های مختلف می توان گفت جوان مؤمن و انقلابی:

 • زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی است.
 • سبب عزت و اقتدار انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمامی حوزه ها، ابعاد و سطوح می شود.
 • سبب تربیت نسل انقلابی می شود.
 • جوانان ذخایر و فرصت های کم نظیری در جامعه هستند.
 • پیشرو و پیش قدم در تمامی امور و به ویژه امور جهادی هستند.
 • کارآمد و مؤثر در تمامی ابعاد، سطوح و… هستند.
 • شجاع، ایثارگر و شهادت طلب هستند.
 • ابداع گر و دارای طرح ها و ایده های نوین هستند.
 • خدمت رسان مخلص به مظلومین، مستمندان و مستضعفان هستند؛
 • زمینه ساز رشد و تحقق آرمان ها، اهداف و… هستند.
 • سبب محفوظ ماندن و ترویج دستاوردهای انقلاب می شوند.
 • سبب پویایی و تسریع در پیشرفت انقلاب اسلامی در تمامی حوزه ها می شوند.
 • باعث الگودهی به جوانان دیگر جوامع می شوند.
 • زمینه ناکام شدن دشمنان و زیاده خواهان را فراهم می کنند.
 • زمینه ساز خنثی و نقش بر آب شدن اهداف، سیاست ها، اهداف و… جبهه استکبار جهانی می شوند.
 • سبب تحرک بیشتر افراد جامعه می شوند.
 • سبب جلوگیری از تهاجم، رخنه و نفوذ فرهنگی دشمن می شوند.
 • سبب به کارگیری و نهادینه کردن الگوی اسلامی – ایرانی در جامعه می شوند.
 • و…

در رابطه با حضور و نقش آفرینی جوان مؤمن و انقلابی در صحنه و عرصه های مختلف می توان موارد زیر را برشماری کرد:

 • نهادینه شدن ارزش های اسلامی در جامعه؛
 • حفظ، زنده نگه داشتن، تحقق و ترویج آرمان ها، اهداف و… انقلاب اسلامی در جامعه؛
 • رشد، پیشرفت و تعالی بخشی جامعه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و…؛
 • زمینه سازی برقراری عدالت همه جانبه، امنیت همه جانبه و… در جامعه و مصون سازی از تهدیدات و تهاجم دشمنان؛
 • الهام بخشی و الگودهی به جوانان مسلمان در سایر کشورها؛
 • ارائه ایده ها و نگرش های نوین و روزآمد در جامعه؛
 • تسریع در انجام تمامی امور؛
 • جلوگیری از نفوذ فکری دشمنان و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن؛
 • نقش آفرینی مؤثر در حوزه فضای مجازی؛
 • حفظ، تقویت و مستحکم ساختن بنیان خانواده؛
 • کمک به نیازمندان و مستمندان جامعه و بر طرف کردن نیازهای آنان در قالب گروه های جهادی؛
 • نهادینه شدن روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه؛
 • پویایی و تحرک در جامعه؛
 • ترس و واهمه بسیار زیاد دشمن از حضور جوانان در صحنه های حمایت از انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
 • نهادینه شدن امیدواری و شادابی در جامعه؛
 • ایجاد فرصت های بی بدیل؛
 • ناکامی دشمنان؛
 • و…

در یک جمع بندی کلی می توان گفت جوانان از ارکان جامعه محسوب می شوند که این رکن مهم جامعه دارای برکات مهمی همچون نهادینه شدن ارزش های اسلامی در جامعه، عزت و اقتدار جامعه، حفظ، زنده نگه داشتن،  تحقق و ترویج آرمان ها، اهداف، دستاوردها و… انقلاب اسلامی در جامعه، ایجاد فرصت های بی بدیل، الهام بخشی و الگودهی به جوانان مسلمان در سایر کشورها، زمینه سازی برقراری عدالت همه جانبه، امنیت همه جانبه و… در جامعه و مصون سازی از تهدیدات و تهاجم دشمنان و… رشد، پیشرفت و تعالی بخشی جامعه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و…، ارائه ایده ها و نگرش های نوین و روزآمد در جامعه، جلوگیری از نفوذ فکری دشمنان و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، تسریع در انجام تمامی امور، ناکامی دشمنان و… نقش بسیار مهمی در تحقق تمدن نوین اسلامی دارند.

جوانان با بهره گیری از دین اسلام، آموزه های دینی، بیانات امامین انقلاب اسلامی همواره می توانند در مسیر تعالی و پیشرفت قرار گیرند و نقشه های دشمن را نقش بر آب کنند و از طرفی دیگر بر علماء، نخبگان و صاحبنظران است تا تجمیع نظرات خبرگی و کارشناسی، راهبردها و راهکارهای علمی و عملیاتی نقش جوان مطلوب و انقلابی را در پیشرفت امور کشور و امت اسلامی تبیین کنند تا از این طریق ضمن تحقق منویات رهبری دینی، زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی بیش از پیش هموارتر شود.

 

دکتر عباسعلی فرزندی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست