بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۴۵)
« اهمیت و ضرورت آمادگی همه جانبه با تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی »

اسلام به عنوان دینی الهی – انسانی با شناخت دقیق و جامع الابعاد از نیازهای کنونی و آینده بشر همواره سلسله دستورات و رهنمودهایی را جهت هدایتگری و سعادت تمامی جوامع بشری و به ویژه جوامع اسلامی را تبیین و تشریح کرده است.

نکته قابل توجه آنکه از آنجا که این دین حیاتبخش هر دو وجه انسان(روح و جسم) انسان را در نظر دارد و در واقع انسان، موجودی مرکب است؛ در همین راستا می توان گفت که این خود دلیلی بر مؤثر بودن و راهگشا بودن آن برای سعادت انسان هم در دنیا و هم در آخرت تلقی می شود. صحت این بیان را می توان در این موضوع پیگیری کرد: از آنجا که تمامی مکتب های غیرالهی و در واقع مکتب های بشری تنها به بُعد مادی و وجودی انسان توجه دارند هیچگاه نتوانسته اند ارزش های وجودی انسان را در نظر بگیرند و تمامی نظریاتشان در حد مکتوب و بیان متوقف شده است و هیچگاه نتوانسته اند الگوی عملیاتی و محقق شونده را به بشر ارائه نمایند اما دین اسلام ضمن بیان مفهوم، اهمیت و در واقع با تبیین و تشریح همه جانبه موضوعات مورد نیاز بشر، راهبردها و راهکارهای عملیاتی تحقق آن را نیز به صورت علمی و عملی ارائه می کند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در دین اسلام توجه شده است آمادگی است. نکته قابل توجه آنکه در دین اسلام و آموزه های آن، به تمامی ابعاد آمادگی(فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی –امنیتی و…) اشاره و توجه شده است که تمامیاین موارد را می توان تحت عنوان آمادگی همه جانبه مورد بررسی و واکاوی قرار داد.

امامین انقلاب اسلامی نیز با بهره گیری از دین اسلام و رهنمودهای آن، همواره سعادت، تعالی، پیشرفت و زندگی بهینه را برای تمامی جوامع اسلامی و به ویژه ملت ایران اسلامی مدنظر داشته است.

با نگاه تحلیلی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، آمادگی همه جانبه، یکی از موضوعات مهم و محوری است که از لحاظ محتوایی و معنایی در این بیانیه مؤثر و کارآمد به آن توجه شده است. در همین راستا اهمیت و ضرورت آمادگی همه جانبه بررسی می شود.

با نگاهی گذرا به مواضع امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) باید اهمیت و ضرورت آمادگی در چارچوب آمادگی همه جانبه را در موضوعاتی چون: فرمان و دستور الهی بودن آمادگی، آمادگی مورد اهتمام انبیاء الهی به ویژه پیامبر اعظم(ص)، آمادگی برای حفظ امنیت جامعه، آمادگی عاملی برای عقب نشاندن دشمن و غافلگیر نشدن در مقابل دشمن و… مورد واکاوی قرار داد.

 

  1. آمادگی همه جانبه؛ عامل اساسی عزت آفرینی برای ملت و ترس برای دشمنان

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) آمادگی همه جانبه؛ عامل اساسی عزت آفرینی برای ملت و ترس برای دشمنان است. معظم له در این رابطه می فرمایند: «خدای متعال میفرماید: «و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه و من رباط الخیل ترهبون به عدوّ اللَّه». آمادگی شما، دشمن را بیمناک میکند؛ نه بیمناک از تجاوز شما – که شما اهل تجاوز نیستید – بیمناک از ایستادگی شما، بیمناک از فکر حمله‌ی به شما. در دنیائی که هنوز متأسفانه تکیه‌ی به قدرت سرنیزه و اسلحه میتواند در ارتباط میان ملتها و کشورها تعیین‌کننده باشد، در دنیائی که قلدرانی با داشتن مشتهای پولادین بخواهند سرنوشت ملتها را در دست بگیرند – در دنیای مادی – آن ملتی از آسیب محفوظ میماند که ثابت کند آماده‌ … است. این را باید حفظ کنید. همه‌ی سرمایه‌های مادی و معنوی خودتان را باید حفظ کنید؛ دیانتتان را، ایمانتان را، انگیزه‌تان را، تقوا و پاکدامنی و پارسائی‌تان را، و عزم راسختان برای دفاع را در طول مدت خدمت و در همه‌ی عمر.»(۱۹/۰۸/۱۳۹۰)

  1. تأکید بر لزوم آمادگی در برابر دشمن

رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) همواره بر لزوم آمادگی همه جانبه در برابر دشمن تأکید می کنند. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، هم به ابزارهای جنگِ سخت، هم به ابزارهای جنگِ نرم نیاز دارد. دنیای محکومِ قدرت شیاطین، دنیایی که در رأس آن کسانی قرار داشته باشند که برای آنها مادّیّات، شهوات، پول، امکانات مادّی اصل باشد، برای انسانهای خداجوی، دنیای خطیری است؛ باید خود را آماده نگه دارند، باید خود را مجهّز نگه دارند. اگر جمهوری اسلامی ایران و ملّت شجاع و انقلابی ایران اجازه میدادند که قدرتمندان غاصب جهانی، آنها را در خودشان و در نظامات خودشان حل کنند، یعنی اگر بنا بود هسته‌ی اصلی خود، هویّت خود، جوهر خود را نشان ندهند و به آن اهمّیّت ندهند، مورد دشمنی قرار نمیگرفتند. ظالم و زورگو تابع میطلبد؛ اگر کسی از او متابعت نکرد، آغازِ دشمنی است؛ باید آماده بود.»(۸/۰۷/۱۳۹۴)

  1. آمادگی همه جانبه؛ عامل مهم ممانعت از نفوذ و تحقق اهداف دشمن

از مهم ترین دلایل اهمیت و ضرورت آمادگی همه جانبه می توان به نقش مهم آن در راستای ممانعت از نفوذ دشمن اشاره کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این رابطه می فرمایند: «استحکام و ایستادگى و نظم و آمادگى … شما، دشمنى را که قصد جنگ هم دارد، در قصدش مردد مى‌کند. پس، باید آماده باشید.»(۳۰/۰۱/۱۳۷۴)

معظم له همچنین می فرمایند: «همیشه آماده باشید. ممکن است ملت ایران و کشور عزیز ما تا سالهای متمادی هم مورد تهاجم هیچ دشمنی قرار نگیرد؛ ممکن است دشمنان با نگاه به ملت ایران و آمادگی‌های جوانان مؤمن و سلحشور ما هرگز جرأت نکنند به حریم این ملت نزدیک شوند؛ اما این نباید موجب کاهش آمادگی‌ها شود؛ همیشه باید آماده بود؛ آیات قرآن این را به ما تعلیم داده است؛ «واعدّوا لهم مااستطعتم من قوّه». هرچه در توان یک ملت است، باید آن را برای آمادگی در مقابل زورگویی و تجاوز و تحقیری که از سوی قدرتهای ظالم پیش می‌آید، به‌کار بگیرد»(۱۹/۱۲/۱۳۸۳)

  1. ممانعت از رخنه و نفوذ دشمن در حوزه فرهنگ

از آنجا که فرهنگ از مهم ترین و اساسی ترین ابعادی است که همواره دشمن در جهت ضربه زدن و تضعیف آن است در همین راستا ضرورت دارد از رخنه و نفوذ دشمن در حوزه فرهنگ ممانعت شود. رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در این راستا می فرمایند:

«هدف و آماج تحرّک دشمنان در زمینه‌ی فرهنگ، عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم. مسئولان فرهنگی، باید مراقب رخنه‌ی فرهنگی باشند؛ رخنه‌های فرهنگی بسیار خطرناک است؛ باید حسّاس باشند، باید هشیار باشند.»(۰۱/۰۱/۱۳۹۳)

  1. جلوگیری از فرصت آفرینی برای دشمن

از منظر رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، جلوگیری از فرصت آفرینی برای دشمن از مهم ترین دلایل اهمیت و ضرورت آمادگی همه جانبه است. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«کید دشمن را هرگز از نظر دور مدارید. غفلت ما برای دشمنان ما فرصت‌‌آفرین است. تجربه‌‌ی ما در جمهوری اسلامی در این زمینه نیز عبرت‌‌آموز است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دولتهای مستکبر غربی و آمریکا که مدتهای مدید پیش از آن، طاغوتهای ایرانی را در مشت خود گرفته و سرنوشت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورمان را رقم میزدند و نیروی پرقدرت ایمان اسلامی در درون جامعه را دست‌‌کم گرفته و از توان بسیج و هدایت اسلام و قرآن بی‌‌خبر مانده بودند، ناگهان به غفلت خود پی بردند و دستگاه های‌‌حاکمیتی و سرویسهای اطلاعاتی و اتاقهای فرمان آنان به کار افتادند تا شکست فاحش خود را جبران کنند.»(۰۹/۰۲/۱۳۹۲)

  1. آمادگی همه جانبه؛ عامل اساسی در شکست ناپذیری ملت

آمادگی همه جانبه؛ عامل اساسی در شکست ناپذیری ملت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در این رابطه می فرمایند: «… ملتی که همه آماده‌ی مبارزه‌اند، این ملت دیگر شکست نخواهد خورد. هر توطئه‌ای در مقابل این ملتِ اینچنینی، اینجور با این سطح از آمادگی، نقش بر آب خواهد شد.»(۲۲/۰۷/۱۳۹۰)

  1. آمادگی همه جانبه و شناخت دشمن؛ عامل اساسی ضربه نخوردن از دشمنان

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) آمادگی همه جانبه و شناخت دشمن؛ عامل اساسی ضربه نخوردن از دشمنان است. معظم له در این رابطه می فرمایند: «وقتی یک ملت به دنبال یک هدفی حرکت می کند، اگر نداند سر راه او چه خطراتی است، چه کمین‌کرده‌هائی هستند، در مقابل اینها چه باید کرد؟ اگر خود را رها کند، قید و بندهای خود را رها کند و بی‌خیال باشد، ضربه خواهد خورد.»(۰۶/۱۱/۱۳۸۸)

  1. آمادگی همه جانبه و شناخت دشمن؛ عامل مهم غافلگیر نشدن در برابر دشمنان

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) آمادگی همه جانبه و شناخت دشمن؛ عامل مهم غافلگیر نشدن در برابر دشمنان است. معظم له در این رابطه می فرمایند: « … اگر صحنه، عرصه و دشمن را بشناسیم، نقشه‌ی دشمن را بدانیم، غافلگیر نخواهیم شد.»(۱۶/۰۲/۱۳۸۷)

از دیگر دلایل محوری اهمیت و ضرورت آمادگی می توان به شناسایی ظرفیت ها، استعدادها و شاخص های فرصت آفرین، حمایت مؤثر از آرمان ها، اهداف، ارزش ها و… و همچنین مقابله مؤثر با تهدیدات و موانع، ایجاد ظرفیتهای جدید برای حفظ ارزش های دین اسلام و انقلاب اسلامی، ظرفیت سازی جهت تحقق اقتدار و امنیت همه جانبه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، توانایی مدیریت بحران، بی اعتنایی و ناچیز شمردن  دشمن در برابر قدرت خودی، افزایش کارایی، سازماندهی و بهره‌وری و… اشاره کرد.

با نگاهی گذرا به موضوع حیاتی اهمیت و ضرورت آمادگی با تمرکز بر دیدگاه های هدایتگر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) می توان این اهمیت و ضرورت را در گزاره های زیر مطرح کرد:

۱- آمادگی فرمان الهی، مورد اهتمام انبیاء الهی و پیامبر اعظم(ص) است.

۲- در آموزه های اسلامی آمادگی به عنوان نشانه ای از ایمان مطرح شده است.

۳- برای حفط اسلام و ارزش های اسلامی باید آمادگی در همه ابعاد مورد توجه قرار گیرد.

۴- آمادگی از الزامات ضروری برای حفظ امنیت جامعه اسلامی است.

۵- حفظ و تقویت آمادگی بهترین راه برای عقب نشاندن دشمن از تهاجم به جامعه اسلامی است.

۶- آمادگی شرایط لازم برای غافلگیر نشدن در برابر دشمن را فراهم می کند.

۷- آمادگی باعث افزایش اقتدار جامعه اسلامی می شود.

۸- برای رسیدن به جامعه مطلوب باید آمادگی های لازم ایجاد شود.

۹- رشد و توسعه همه جانبه جامعه اسلامی و رسیدن به پیشرفت های لازم در گرو آمادگی است.

۱۰- آمادگی از الزامات حمایت و پشتیبانی از آرمان ها و اهداف جامعه اسلامی است.

۱۱- آمادگی می تواند کارایی و کارآمدی حکومت و مدیریت جامعه اسلامی را تضمین کند.

۱۲- آمادگی باعث می شود تا تهدیدات دشمنان علیه جامعه اسلامی خنثی و حتی به فرصت تبدیل شود.

۱۳- آمادگی باعث بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های جامعه شده و می تواند ظرفیت های جدیدی برای جامعه ایجاد کند.

۱۴- و…

در یک جمع بندی کلی می توان گفت آمادگی همه جانبه از آنجا که عامل اساسی عزت آفرینی برای ملت و ترس دشمنان، سبب ممانعت از نفوذ دشمن، ممانعت از رخنه و نفوذ دشمن در تمامی حوزه ها و به ویژه حوزه فرهنگ، سبب جلوگیری از فرصت آفرینی برای دشمنان، عامل اساسی در شکست ناپذیری ملت، عامل اساسی ضربه نخوردن از دشمنان، عامل مهم غافلگیر نشدن در برابر دشمنان و… است، از این رو اهمیت و ضرورت دارد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا در دوران کنونی با توجه به عمق دشمنی های دشمنان اسلام و مسلمین نسبت به انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران اسلامی، از طرفی بر عموم مردم است تا ضمن شناخت همه جانبه دشمنان و شیوه های دشمنی آنان، همواره در آمادگی برای مقابله باشند و از طرفی بر دلسوزان اسلام و امت اسلامی است تا با تبیین و تشریح موضوع آمادگی و به ویژه اهمیت و ضرورت این موضوع مهم و راهبردی، زمینه های تضمین و تثبیت آن را بیش از پیش هموار سازند تا از این طریق همچون همیشه نقشه ها و اهداف دشمنان نقش بر آب شود و عزت و اقتدار همه جانبه ایران اسلامی در جهان تثبیت شود.

 

دکتر عباسعلی فرزندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست