بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۴)  / دکتر عباسعلی فرزندی
«ضرورت(چرایی) صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»

زیاده خواهی و استکبار از مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات سلطه گران و مستکبران جهانی است.

در جهان خلقت دو اندیشه مادی(دنیوی) و غیرمادی(معنوی و الهی) وجود دارد که همواره در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار دارند.

در اندیشه مادی بدون در نظر داشتن بُعد معنوی انسان، تنها به دنیای کنونی(فعلی) و بُعد جسمانی و مادی افراد توجه می‌شود و هدف انسان را دستیابی به امیال دنیوی می داند.

طرفداران و مروّجان مکاتب و اندیشه غرب بدون در نظر داشتن ارزش های معنوی، اخلاقی، انسانی و… انسان را در دستیابی به خواسته هایشان، مختار محض می دانند! طبعاً نتیجه چنین نگرشی چیزی جز ددمنشی و سبعیت نخواهد بود. در واقع آنچه مستکبران و سلطه گران جهانی پیگیری می کنند(جنگ، خونریزی، حمله به سایر کشورها، غارت و…) ادامه راه شیطان و خواسته های شیطانی است؛ در واقع می توان گفت مستکبران حزب الشیطان هستند.

از آنجا که شیطان در مسیر ضلالت و به تباهی کشاندن انسان ها، هیچگونه مرز و نهایتی برای خود قائل نیست، مستکبران نیز برای اقناع نفس خود(خوی استکباری و سلطه گری) هیچ حد و مرزی نمی شناسند و در همین راستا به خود اجازه می دهند با انواع برنامه ها، اقدامات، ابزارها و… جهت دستیابی به اهداف و سیاست های خود اقدام کنند.

در مقابل، در اندیشه الهی(معنوی) به سبب فطرت الهی انسان، با در نظر داشتن سعادت و تعالی بشر، همواره حمایت از مظلومین و مستضعفین، ظلم ستیزی و… از امور بنیادین و مهم محسوب می شود.

در همین راستا اندیشه مادی در تقابل و تضاد اندیشه الهی(معنوی) قرار دارد و بالطبع، لشگریان دو طرف نیز در تقابل و رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.

اما همانطور که خداوند متعال در سوره اسراء، آیه ۸۱ فرموده: … جَاءَاَلحَقُّ و زَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ اَلبَاطِلَ کَانَ زَهُوقاً: حق آمد و باطل نابود شد، به درستی که باطل نابودشدنی است؛ پیروزی حقیقی با جبهه حق و شکست جبهه باطل و کفر خواهد بود.

انقلاب اسلامی به سبب ماهیت الهی – انسانی، همواره در تضاد و تقابل ماهوی، مبنایی و… با جبهه کفر(مستکبران، سلطه گران و زیاده خواهان جهانی) قرار دارد.

از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی از آنجا که این انقلاب، امیدی برای مظلومین، مستضعفین و آزادیخواهان در سطح جهان بوده است و همواره توانسته است به عنوان الگویی مؤثر و کارآمد نقش آفرینی کند، این موضوع مورد بغض و ناراحتی مستکبران جهانی شده است و در همین راستا، آنان همواره در پی آن بوده اند که مانع افزایش حوزه تأثیرگذاری و در نهایت مانع الگودهی انقلاب اسلامی شوند، اما از آنجا که اهداف، سیاست ها و… این انقلاب بر مبنای اسلام و آموزه های دینی است آنان نه تنها نمی‌توانند مانع تحقق این امر شوند، بلکه با عملکرد خود روند الگودهی و الهام بخشی انقلاب اسلامی را در سطح جهان تسریع می‌کنند و در همین راستا، اضمحلال و نابودی خود را نیز سرعت می بخشند.

دلیل این امر را می توان در این نکته پیگیری کرد که مستکبران با بهره گیری از اندیشه مادی گرایانه خود، به امور غیرارزشی و غیرانسانی همچون ارعاب، تهدید، تطمیع و… اقدام می کنند که این موضوعات، همواره مورد مخالفت افراد در جوامع است اما انقلاب اسلامی همواره به عزت، اقتدار، امنیت، عدالت، ظلم ستیزی، مظلوم یاوری و… می اندیشد و تلاش دارد که جوامع بشری را به این موضوعات رهنمون سازد. در نتیجه عقلانی است که جوامع بشری همواره مخالف قتل، غارت، تطمیع و… بوده و این امور مورد تنفر و انزجار آنان است، به همین سبب دیگر جوامع بشر نیز با مشاهده عملکرد انقلاب اسلامی، مجذوب این انقلاب شده و روند الگودهی و الهام بخشی آن تسریع خواهد شد.

پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر عنایات همه جانبه خداوند متعال و حمایت های همه جانبه ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی، مدیون هدایت های حکیمانه حضرت امام خمینی(ره) و در ادامه راه، رهبری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بوده است. به همین سبب می توان گفت رهبران، نقش بسزایی در هدایت جوامع، به نتیجه رسیدن و پیروزی انقلاب ها در سطح جهان دارند. در همین راستا رهبری دینی یکی از مهم ترین ارکان پایایی، مانایی و استمرار انقلاب اسلامی است.

به همین سبب می توان گفت که صدور بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» در راستا و همسو با بیانات و رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) است. به این جهت که همانگونه که بیانات و رهنمودهای حکیمانه و مدبرانه حضرت امام خمینی(ره) زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد، صدور بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» نیز با الطاف الهی و حمایت های همه جانبه ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد شد.

بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» یکی از مهم ترین بیانات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) است که جهت دستیابی به حقیقت، گستره و ژرفای آن، باید ابعاد آن را مورد واکاوی قرار داد.

در همین راستا چرایی(ضرورت) صدور بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» را می توان در محورهایی تجزیه و تحلیل نمود.

از مهم ترین دلایل صدور بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. اثبات کارآمدی و مؤثر بودن انقلاب اسلامی در محیط ملی و فراملی؛
 2. هدفمند و دارای برنامه بودن انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف؛
 3. یادآوری آرمان ها، اهداف، ارزش ها و… انقلاب اسلامی و ضرورت بهره گیری از آن ها در مراحل مختلف؛
 4. اثبات پویایی و امیدواری ایران اسلامی به آینده روشن و مطلوب؛
 5. به کارگیری تجربیات گذشته جهت ادامه مسیر به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی؛
 6. تبیین ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه ایران اسلامی و ضرورت شناخت و بهره گیری از آن ها؛
 7. انتقال تجربه های چله اول انقلاب اسلامی به نسل جوان؛
 8. شناخت و مواجهه با شرایط حساس و خاص منطقه غرب آسیا؛
 9. افزایش هجم تهدیدات دشمنان علیه ایران اسلامی و بازشناسی نحوه رویارویی با تهدیدات؛
 10. به کارگیری ظرفیت های داخلی کشور و چشم امید نداشتن به خارج از کشور؛
 11. ضرورت بیش از پیش شناخت دشمن، شیوه های دشمنی و…؛
 12. اثبات روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن به ویژه آمریکا؛
 13. شکست بیش از پیش نقشه ها، اهداف و… دشمن؛
 14. اتکا به ظرفیت های بسیار و منحصر به فرد در کشور؛
 15. و…

در یک جمع بندی کلی می توان گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) با صدور بیانیه مهم و راهبردی «گام دوم انقلاب اسلامی» با استدلال بر همگان ثابت نمودند انقلاب اسلامی انقلابی کارآمد، مؤثر و… است که برای آینده و جامعه اسلامی و همچنین دستیابی ملت ایران اسلامی به سعادت و تعالی دارای برنامه و راهکار است و می تواند به عنوان الگویی مؤثر و کارامد برای جهانیان و به ویژه جهان اسلام باشد. در دوران کنونی با توجه به افزایش حجم و گستردگی ابعاد تهدیدات دشمنان علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران اسلامی، ضرورت دارد ضمن بهره گیری و به کارگیری همه جانبه بیانیه مذکور، راهبردها و راهکارهای تحقق بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» نیز تبیین و تشریح شود تا از این طریق زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی هموارتر شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست