بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی (۵)
«چگونگی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» جوامع بشری از بدو شکل گیری تا کنون همواره در پی دستیابی به وضعیت مطلوب و زندگی بهینه بوده اند.

امنیت همه جانبه، اقتدار همه جانبه، عدالت همه جانبه، استقلال همه جانبه و… از امور مطلوبی هستند که عموم جوامع بشری در پی دستیابی به آن از تمام توان، استعداد، ظرفیت و… خود بهره می گیرند. در همین راستا رهبری و هدایت جامعه یکی از مهم ترین ارکان سعادت یا شقاوت جوامع بشری محسوب می شود.

رهبران کشورها با توجه به مبنای فکری و زیرساخت های اندیشه ای خود، همواره در پی پیشبرد و تحقق اهداف، سیاست ها و… مطلوب هستند. در این زمینه می توان گفت ترسیم روشن افق آینده، هدایت، بصیرت افزایی و… از مهم ترین مسئولیت های رهبران و به ویژه رهبران دینی محسوب می شود.

جبهه استکبار جهانی به دلیل اندیشه مادی گرایانه و خوی ددمنشانه، سلطه گرانه و زیاده خواهی، همواره در پی آن است جهت نیل به اهداف و خواسته های خود به هر روش، ابزار و… متوسل شود. برزو قتل، غارت، ترور، تحریم و… نتیجه چنین نگرشی است.

اما در الگوی دینی و اسلامی به دلیل برخورداری از مبانی و پشتوانه الهی، همواره ارزش های الهی – انسانی جوامع بشری را مد نظر داشته است.

وحدت و همگرایی، مقاومت و پایداری در برابر دشمن، کسب آمادگی همه جانبه، بصیرت و دشمن شناسی و در نهایت، دستیابی به جامعه مطلوب از مهم ترین نتایج چنین نگرشی است.

بر این اساس بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» را می توان تحت عنوان نقشه و چراغ راه تحقق تمدن نوین اسلامی محسوب کرد.

صدور این بیانیه به خوبی نشان داد انقلاب اسلامی دارای افق روشن و برنامه ریزی مدون برای آینده است.

گرچه در این بیانیه به ۷ موضوع اساسی(علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی- روابط خارجی- مرزبندی با دشمن و سبک زندگی) به طور مبسوط و مستقیم توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) پرداخته شده است، اما با واکاوی دقیق بیانیه، از محتوای آن می توان موضوعات مهم و اساسی دیگری همچون امید به آینده(همواره از مهم ترین واژگان کلیدی و به ویژه در بیانیه اخیر معظم له)، استکبارستیزی و مظلوم یاوری(یکی از مهم ترین سیاست ها و اهداف متعالی انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران)، مدیریت جهادی(مدیریت کارآمد و مؤثر جهت خدمت دهی بیشتر به جامعه اسلامی و به ویژه ایران اسلامی)، استقامت(مهم ترین راه مقابله با زیاده خواهان، مستکبران و سلطه گران جهانی)، آمادگی همه جانبه(توانایی مقابله با تهدیدات، هجمه ها و نفوذ دشمنان در تمامی ابعاد و حوزه ها) و… را نیز می توان دریافت کرد و این موضوعات اساسی و مبانی را مورد واکاوی و تدقیق نظر قرار داد.

ابعاد ۷ گانه بیانیه مذکور عبارتند از:

الف) علم و پژوهش

یکی از مهم ترین راه های پیشرفت و تعالی جوامع، کسب و تولید علم است. در همین راستا علم و پژوهش همواره و به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، یکی از مهم ترین حوزه های مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) است.

از مهم ترین نکات و بایسته های تحقق علم و پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. بهره گیری از علوم اسلامی؛
 2. دستیابی به جهاد علمی؛
 3. ضرورت به کارگیری توأمان علم و تهذیب نفس؛
 4. و…

ب) معنویت و اخلاق

از آنجا که در وجود انسان فطرت الهی نهفته است؛ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ.(سوره روم، آیه ۳۰) و خداوند متعال از روح خود در روح انسان دمیده است،… وَ نَفَختَ فیه مِن رُوحی… (سوره حجر، آیه ۲۹). در همین راستا انسان فطرتی خداجو و کمال طلب دارد، در همین راستا یکی از مهم ترین راهکارهای نیل به سعادت و تعالی، کسب معنویت و اخلاق است.

جامعه دارای معنویت و اخلاق یکی از مهم ترین اهداف تشکیل و تحقق تمدن نوین اسلامی است.

معنویت و اخلاق یکی از مهم ترین موضوعاتی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) همواره و به طور خاص، در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به آن اشاره فرموده اند.

مهم ترین نکات و بایسته های تحقق معنویت و اخلاق در جامعه عبارتند از:

 1. تبیین و تشریح امور ارزشمند اخلاقی همچون مقاومت و پایداری، ایثار و شهادت طلبی و…؛
 2. مبارزه با کانون های ضدّ معنویّت و اخلاق؛
 3. تنظیم و اجرا برنامه‌های کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت جامع جهت مقابله با دشمن در حوزه فضای مجازی؛
 4. و…

ج) اقتصاد

در جامعه اسلامی برخلاف جوامع غربی، اقتصاد هدف و غایت محسوب نمی شود.

میل به مصرف گرایی، اسراف، تبذیر، افراط و… جملگی از امور مذموی است که ساخته و پرداخته فرهنگ و اندیشه غرب است و در فرهنگ و اندیشه غنی اسلام به عنوان اموری است که به شدت مورد مذمت قرار گرفته است.

یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اقتصاد است.

همچنین معظم له چندین سال متوالی را با نام اقتصاد مزین فرموده اند که نشان از اهمیت موضوع دارد.

از مهم ترین نکات و بایسته های تحقق اقتصاد در جامعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور؛
 2. بهره گیری و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی؛
 3. رونق تولید؛
 4. دانش بنیان بودن اقتصاد؛
 5. تمرکز بر ظرفیت های درونی؛
 6. و…

د) عدالت و مبارزه با فساد

عدالت و مبارزه با فساد از امور ممدوحی است که تمامی جوامع بشری و به ویژه جامعه اسلامی به آن توجه دارد.

جامعه معنویت گرا و اخلاق مدار که به دنبال تحقق تمدن نوین اسلامی است، بر تحقق عدالت و مبارزه با فساد تمرکز دارد، این مهم همواره و به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) بوده است.

از مهم ترین نکات و بایسته های تحقق عدالت و مبارزه با فساد در جامعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. زمینه سازی عالمانهو هوشمند برای بهره گیری عالمانه و بدون تبعیض ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور؛
 2. استفاده‌ حداکثری از ظرفیّت و استعدادهای نیروی انسانی کشور و…؛
 3. اعمال مدیریت جهادی در حوزه های تولید، توزیع و مصرف؛
 4. مبارزه همه جانبه با فقر، فساد و تبعیض؛
 5. و…

هـ) استقلال و آزادی

استقلال و آزادی از مهم ترین آموزه های انقلاب اسلامی و مورد تأکید مستمر حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) و به صورت ویژه، در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به آن توجه شده است.

«استقلال ملّی به‌معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطه‌گر جهان است، و آزادی اجتماعی به‌معنای حقّ تصمیم‌گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه‌ی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جمله‌ی ارزشهای اسلامی‌اند و این هر دو عطیّه‌ی الهی به انسانها‌یند.»(۲۲/۱۱/۱۳۹۷)

از مهم ترین نکات و بایسته های تحقق استقلال و آزادی در جامعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. در نظر داشتن عزت و اقتدار همه جانبه کشور؛
 2. دشمن شناسی و حفظ بصیرت؛
 3. ایستادگی و مقاومت همه جانبه در برابر توطئه ها، هجمه ها و زیاده خواهی دشمنان؛
 4. و…

و) روابط بین الملل

سیاست خارجی و روابط بین الملل یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعاتی است که همواره و به طور ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به آن توجه شده است.

معظم له با شناخت دقیق از مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی، همواره با بیانات و رهنمودهای حکیمانه و عالمانه خود به عنوان چراغ راه، روشنی بخش مسیر سعادت و تعالی امت اسلامی و به ویژه ایران اسلامی شده اند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در روابط بین الملل همواره اصل عزت، اقتدار، استقلال و… ایران اسلامی را مدنظر داشته اند و به آن سفارش کرده اند.

معظم له با بهره گیری از مبانی و اصول دینی و تبعیت از آیات قرآن مجید، همواره استکبار ستیزی، مظلوم یاوری، قاعده نفی سبیل و… را به عنوان اصلی تغییر ناپذیر برای دیپلمات های ایرانی مطرح نموده اند.

از مهم ترین نکات و بایسته های تحقق روابط بین الملل در جامعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. ضرورت ایستادگی بر آرمان ها و مواضع اصولی انقلاب اسلامی؛
 2. رعایت اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین الملل؛
 3. الگو قرار دادن سیاست مقاومت و پایداری در برابر دشمنان؛
 4. حمایت از مستضعفان، مسلمانان در حوزه های مختلف؛
 5. و…

ز) سبک زندگی

اسلام دینی کامل و جامع است که همواره راه سعادتمندی و پیشرفت را به بشر نشان داده است.

سبک زندگی غربی با سبک زندگی اسلامی دارای تفاوت های مبنایی و اساسی هستند. دلیل این امر را می توان در مبانی، اصول، آرمان ها، اهداف، ارزش ها و… مکتب اسلام و مکاتب غربی پیگیری نمود.

در مکاتب غربی امور رذیله مادی و دنیوی همچون آزادی بی قید و شرط، بی بند و باری، فساد و فحشا و… دارای ارزش و اعتبار هستند.

اما دین اسلام با در نظر داشتن ارزش های وجودی انسان، سعی در حفظ کرامت، عزت، سربلندی و… آن دارد. به همین سبب اموری که با ارزش های وجودی آن منافات دارد را خلاف شأن انسان می داند و در واقع می توان گفت از آنجا که انسان جانشین خداوند متعال در زمین است: وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَهً(سوره بقره، آیه ۳۰) باید ارزش های وجودی آن حفظ شود. در همین راستا سبک زندگی اسلامی – ایرانی که برگرفته از هویت اسلامی – ایرانی است می توان به عنوان جلوه ای از تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.

حضرت امام خمینی(ره) به صورت مبنایی و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) همواره به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با در نظر داشتن ارزش های وجودی انسان و به موضوع سبک زندگی اسلامی – ایرانی توجه داشته اند.

از مهم ترین نکات و بایسته های تحقق سبک زندگی اسلامی – ایرانی در جامعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. بهره گیری از الگوی اسلامی –ایرانی؛
 2. نفی سبک زندگی غربی؛
 3. به کارگیری ارزش های معنوی و اخلاقی در جامعه؛
 4. و…

در یک جمع بندی کلی می توان گفت بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» یکی از مهم ترین مواضع هدایتگر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) است.

در این بیانیه گرچه با در نظر داشتن سعادت، تعالی و پیشرفت تمامی جوامع اسلامی و به ویژه ایران اسلامی در ابعاد، سطوح و موضوعات مؤثر و کارآمد همچون علم و پژوهش، معنویت، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی –ایرانی و… به صراحت مورد توجه قرار گرفته است اما با نگاه عمیق می توان ابعاد دیگری در این بیانیه را مشاهده کرد که به عنوان سند راهبردی بالادستی جهت تحقق و دستیابی به تمدن نوین اسلامی راهگشا و هدایتگر است.

جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ۱- عموم مردم وظیفه دارند تا با مطالعه دقیق بیانیه، همچون همیشه، در جهت عملی کردن این بیانیه تمام تلاش خود را به کار گیرند و ۲- بر مسئولین است تا با نصب العین قرار دادن بیانیه مذکور، در جهت عملی کردن آن برنامه ریزی کنند ۳- بر علما، نخبگان و صاحبنظران است تا با ارائه نظرات خبرگی و کارشناسی زمینه تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را هموارتر کنند.

 

دکتر عباسعلی فرزندی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست