بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۶۱)
« اهمیت انقلابی گری با عنایت بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی »

انقلابی گری از مهم ترین و محوری ترین موضوعاتی است که به صورت مستمر و ویژه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) تبیین و تشریح شده است.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از مهم ترین بیانات و رهنمودهای معظم له است که به عنوان یکی از اسناد بالادستی انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می شود.

از مهم ترین موضوعاتی که به صورت مشخص و محوری در این بیانیه راهبردی مورد توجه قرار گرفته است، می توان به انقلابی گری اشاره کرد.

به همین سبب اهمیت انقلابی گری با عنایت بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بررسی می شود:

  1. تأکید بر حفظ روحیه انقلابی گری و دفاع از نظریه نظام انقلابی

از مهم ترین دلایل اهمیت انقلابی گری می توان به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) بر حفظ روحیه انقلابی گری و دفاع از نظریه نظام انقلابی اشاره کرد. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بی‌عمل میشمارد، امّا به هیچ بهانه‌ای از ارزشهایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمیگیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریّه‌ی نظام انقلابی تا ابد دفاع میکند.»(۲۲/۱۱/۱۳۹۷)

معظم له همچنیین می فرمایند:

«جوانهای عزیز ما بایستی این رویِشِ مبارکِ روحیّه‌ی انقلابی را ادامه بدهند. بحثها و جنجالها و حاشیه‌سازی‌ها و پرداختن به چیزهای کوچک و جزئی و مانند اینها مسئله‌ی کشور نیست؛ مسئله‌ی کشور، روحیّه‌ی انقلابی و جهت‌گیری انقلابی است.«(۲۶/۸/۱۳۹۵)

  1. حرکت و اقدام انقلابی؛ نیاز دنیای اسلام امروز

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)‌ حرکت و اقدام انقلابی؛ نیاز دنیای اسلام امروز است. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«دنیای اسلام امروز نیاز دارد به این حرکت انقلابی ما. این کسانی که در داخل حرف میزنند، کار میکنند، اظهاراتی میکنند که با گرایش انقلابی مغایر است، ولو متضاد هم نباشد، امّا همین قدر که مغایر با گرایش انقلابی است، دارند ضربه‌ی به امید امّت اسلامی میزنند، این ضربه‌ی به آنها است و خیانت میکنند. بنابراین حرکتتان حرکت انقلابی باشد و کار انقلابی.»(۱۳/۱۲/۱۳۹۷)

  1. انقلابی گری؛ عامل مهم الگوسازی کامل نظام پیشرفته اسلامی

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) انقلابی گری؛ عامل مهم الگوسازی کامل نظام پیشرفته اسلامی محسوب می شود. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«راه طی‌شده فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله‌ی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته‌ها نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّالان جوان، در همه‌ی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویّت و عدالت، باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربه‌ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه‌ی انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته‌ی اسلامی بسازند.»(۲۲/۱۱/۱۳۹۷)

  1. روحیه انقلابی گری؛ حافظ و مدافع کشور از عوامل اساسی اقتدار ملی

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) روحیه انقلابی گری؛ حافظ و مدافع کشور از عوامل اساسی اقتدار ملی محسوب می شود. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«روحیّه [انقلابیگری] است که کشور را حفظ میکند، از کشور دفاع میکند؛ این روحیّه است که در هنگام خطر به داد کشور میرسد. سه عامل اساسی اقتدار ملّی اینها است: اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون و حفظ روحیّه‌ی انقلابیگری در همه بخصوص در جوانها؛ اینها است که میتواند کشور را حفظ کند؛ آن‌وقت دشمن مأیوس خواهد شد.«(۱۸/۶/۱۳۹۴)

  1. مدیریت انقلابی؛ عامل پیشران و پیشبرنده امور و حل کننده مشکلات کشور

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، مدیریت انقلابی؛ عامل پیشران و پیشبرنده امور و همچنین حل کننده مشکلات کشور محسوب می شود. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«… ما هرجا یک مدیریّت انقلابیِ فعّالِ پُرتحرّک داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریّتهای ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی، و بی‌تحرّک داشتیم؛ کارها یا متوقّف مانده است، یا انحراف پیدا کرده است. این مسئله‌ای است که وجود دارد؛ یک اشکالی و یک ضعفی است که وجود دارد؛ باید مدیرانمان ان‌شاءالله پُرانگیزه‌تر باشند، کارآمدتر باشند، تلاش بیشتری را انجام بدهند، و به حول و قوّه‌ی الهی همین‌جور هم خواهد شد. من به­‌طور قاطع عرض میکنم که اگر مدیریّت در بخشهای مختلف کشور، متدیّن باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه‌ی مشکلات کشور حل خواهد شد؛ ما مشکل غیرقابل حلّی در کشور نداریم.«(۱/۱/۱۳۹۶)

معظم له همچنین می فرمایند:

«ما هرجا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از انقلابیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم؛ این یک  واقعیّتی است. بنده در این سالها خودم مسئول بودم؛ اگر تقصیری در این مطلب باشد، متوجّه این حقیر هم هست؛ هرجا انقلابی بودیم، جهادی حرکت کردیم، بر روی آن ریل حرکت کردیم، پیش رفتیم؛ هرجا کوتاهی کردیم و غفلت کردیم، عقب ماندیم. میتوانیم برسیم به شرط اینکه انقلابی حرکت کنیم و انقلابی پیش برویم.»(۱۴/۳/۱۳۹۵)

  1. انقلابی گری؛ عامل مهم ممانعت از تحقق خواسته های دشمنان

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، انقلابی گری؛ عامل مهم ممانعت از تحقق خواسته های دشمنان است. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«میخواهند ما باور کنیم که نمیتوانیم، باور کنیم که ضعیفیم؛ این را میخواهند؛ میخواهند ما باور کنیم که مصلحتمان در تسلیم شدن است؛ این را میخواهند و اصرار بر این است؛ یعنی اندیشه‌ی مسئولین کشور آماج حمله‌ی آنها است.[میگویند] مصلحت ما، راه نجات ما از مشکلات کشور، دست برداشتن از شعار انقلابی است؛ این را حالا اخیراً چند تن از مسئولین اروپایی و غربی و مانند اینها چند بار تکرار کرده‌اند که ایران بایستی دست از شعار انقلابی بردارد و یک کشور معمولی مثل بقیّه‌ِی مردم دنیا [باشد]. این به خاطر همین ترسی است که از شعار انقلابی دارند؛ یعنی از آن راه سوّمی که جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی دارد ارائه میدهد میترسند و روی این تبلیغ میکنند که از شعار انقلابی دست بردارید؛ در حالی که اصلاً‌ علاج مسائل کشور پافشاری بر همین مسائل انقلابی و شعارهای انقلابی و راه انقلابی است.«(۴/۷/۱۳۹۸)

  1. انقلابی گری؛ عامل شکست دشمن

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، انقلابی گری؛ عامل شکست دشمن محسوب می شود. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«آمریکا در سال ۱۳۵۷ که سال انقلاب عظیم اسلامی ما است، از حالا بمراتب قدرتمندتر بود. جیمی کارتر که آن وقت رئیس‌جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کار است، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بیشتر بود؛ این، هم قدرتش کمتر است -هم قدرت مالی‌اش کمتر است، هم قدرت سیاسی‌اش کمتر است- و هم عقلش کمتر است. و یک مأموری هم در داخل ایران داشتند که بر همه‌ی امور مسلّط بود؛ محمّدرضای پهلوی مأمور آنها بود، برای آنها کار میکرد، طرف‌دار آنها بود و در اینجا هم همه‌ی امور کشور دست او بود؛ این را هم داشتند. در عین حال، ملّت با دست خالی توانست آمریکا را شکست بدهد. ممکن است شما بگویید «خب آن انقلاب بود»؛ الان هم انقلاب است؛ الان هم تعداد جوانهای پُرشور انقلابی از آن روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه‌ی انقلابی آنها بیشتر هم هست؛ این جوری است. نمونه‌هایش را شما در حوادث گوناگونی که در کشور پیش می‌آید، [مثلاً] در بزرگداشت‌های انقلاب، ملاحظه میکنید؛ امروز آن حرکت انقلابی، شور انقلابی، خودش را در جای لازم نشان میدهد.»(۲۴/۲/۱۳۹۸)

از دیگر دلایل اهمیت انقلابی گری می توان به حفظ انقلاب اسلامی  و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نتایج و دستاوردهای آن، حفظ استقلال همه جانبه، عامل پیشرفت همه جانبه و… اشاره کرد.

با نگاهی گذرا به بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) می توان گفت:

۱- از مهم ترین دلایل اهمیت انقلابی گری می توان به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدله العالی) بر حفظ روحیه انقلابی گری و دفاع از نظریه نظام انقلابی اشاره کرد.

۲- در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) انقلابی گری؛ عامل مهم الگوسازی کامل نظام پیشرفته اسلامی محسوب می شود.

۳- از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) روحیه انقلابی گری؛ حافظ و مدافع کشور از عوامل اساسی اقتدار ملی محسوب می شود.

۴- در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، مدیریت انقلابی؛ عامل پیشران و پیشبرنده امور و همچنین حل کننده مشکلات کشور محسوب می شود.

۵- از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، انقلابی گری؛ عامل مهم ممانعت از تحقق خواسته‌های دشمنان است.

۶- در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، انقلابی گری؛ عامل شکست دشمن محسوب می‌شود.

در نهایت می توان گفت انقلابی گری از مهم ترین موضوعاتی است که همواره و به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) بوده است.  در همین راستا با عنایت به اهمیت موضوع، بر تمامی ملت باایمان، با بصیرت، انقلابی و… ایران اسلامی است تا با مطالعه دقیق بیانیه به عنوان یکی از اسناد بالادستی و لازم الرعایه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همچون همیشه از رهنمودها و بیانات حکیمانه و عالمانه معظم له بهره گیری کنند و موضوع انقلابی گری را در جامعه محقق کند و بر دلسوزان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است تا با تشکیل کارگروه های خبرگی، نخبگی و… ، تضارب آراء، تجمیع نظرات و… زمینه‌های تحقق و اجرایی شدن موضوع مهم و کارگشای انقلابی گری در جامعه و الگودهی و الهام بخشی ایران اسلامی به عنوان کشور محقق کننده موضوع انقلابی گری را تضمین و تثبیت کنند تا از این طریق ضمن عزت، اقتدار و امنیت همه جانبه ایران اسلامی، زمینه های ضعف، اضمحلال و نابودی دشمنان را مهیا کنند.

 

دکتر عباسعلی فرزندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست