بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۶۴)
« مفهوم مدیریت جهادی با تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی »

انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی پویا و کارآمد همواره سعادت، تعالی و… ملت ایران اسلامی را مد نظر داشته است.

در انقلاب اسلامی با توجه به نگرش دینی – انسانی به موضوعات، همواره ابعاد انسانی و معنوی موضوعات مدنظر بوده است.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی است که ضرورت دارد به عنوان یکی از اسناد بالادستی مورد توجه قرار گیرد و در عرصه زندگی و در سطوح مختلف، به صورت عملیاتی و اجرایی بهره گیری شود.

مدیریت جهادی یکی از موضوعاتی است که در این بیانیه مهم و پرمحتوا به آن اشاره شده است؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند:

«به رغم همه‌ی … مشکلات طاقت‌فرسا، جمهوری اسلامی روزبه‌روز گامهای بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این چهل سال، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفتهای شگفت‌آور در ایران اسلامی است. عظمت پیشرفتهای چهل‌ساله‌ی ملّت ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این مدّت، با مدّتهای مشابه در انقلابهای بزرگی همچون انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب هند مقایسه شود. مدیریّتهای جهادی الهام‌گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم» که امام بزرگوار به همه‌ی ما آموخت، ایران را به عزّت و پیشرفت در همه‌ی عرصه‌ها رسانید.»(۲۲/۱۱/۱۳۹۷)

نکته قابل توجه آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) جهاد را در تمام زمینه ها امری لازم و از وظایف می دانند که عرصه مدیریت نیز در برگیرنده ای ن قاعده نیز می باشد. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«جهاد در صحنه‏های مختلف، وظیفه‏ی ماست و ضامن پیشرفت و پیروزی ماست. در صحنه‏ی سیاسی هم جهاد هست، در صحنه‏ی فرهنگی هم جهاد هست، در صحنه‏ی تبلیغاتی و ارتباطاتی هم جهاد هست، در صحنه‏های اجتماعی هم جهاد هست. جهاد فقط جهاد نظامی نیست؛ انواع و اقسام عرصه‏های زندگی بشر، عرصه‏ی جهادند.»(۲۸/۵/۸۶)

در همین راستا با عنایت به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مفهوم شناسی مدیریت جهادی بررسی می شود.

  1. پُرکاری، با تدبیر حرکت کردن، شب‌وروز نشناختن و دنبال کار را گرفتن؛ معنای مدیریت جهادی

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مدیریت جهادی به معنای پُرکاری، با تدبیر حرکت کردن، شب‌وروز نشناختن و دنبال کار را گرفتن است. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«… مدیریّت جهادی به معنای بی‌انضباطی نیست؛ پُرکاری، با تدبیر حرکت کردن، شب‌وروز نشناختن و دنبال کار را گرفتن، این معنای مدیریّت جهادی است.»(۲۹/۱۱/۹۶)

  1. کار فراوان، پُرحجم و باکیفیّت و مجاهدانه و انقلابی؛ معنای مدیریت جهادی

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) کار فراوان، پُرحجم و باکیفیّت و مجاهدانه و انقلابی؛ معنای مدیریت جهادی است. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«… ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه‌ی بخشها، کمربسته بودنِ مثل یک جهادگر لازم است‌؛ این اگر بود، کارها راه می‌افتد؛ این اگر بود، بن‌بست‌ها باز میشود، شکافته میشود؛ [یعنی] کار فراوان، پُرحجم و باکیفیّت و مجاهدانه و انقلابی.»(۱۰/۲/۹۶)

  1. همسویی و همراستایی مدیریت جهادی و انقلابی گری

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مدیریت جهادی و انقلابی گری امری همسو و همراستا هستند. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«… اینکه ما به مدیران مرتّب توصیه میکنیم «مدیریّت جهادی»، … رفتار جهادی است، سخن گفتن جهادی است، اقدام کردن مجاهدانه و جهادی است، انقلابیگری است. روحیه‌ی ایمان و انگیزه‌ی انقلابی باید بر همه‌ی کارها … حاکم باشد.»(۳۰/۳/۹۷)

  1. مدیریت جهادی؛ مدیریت پرانگیزه، کارآمد و پرتلاش

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مدیریت جهادی؛ مدیریت پرانگیزه، کارآمد و پرتلاش است. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«مدیرانمان ان‌شاءالله پُرانگیزه‌تر باشند، کارآمدتر باشند، تلاش بیشتری را انجام بدهند، و به حول و قوّه‌ی الهی همین‌جور هم خواهد شد.»(۱/۱/۹۶)

  1. مدیریت جهادی؛ به معنای ایستادگی در برابر دشمن در تمامی عرصه ها

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مدیریت جهادی؛ به معنای ایستادگی در برابر دشمن در تمامی عرصه هاست. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«… جهاد عبارت است از تلاشى که در مقابل یک دشمنى‌اى انجام میگیرد؛ هر جور تلاشى جهاد نیست. جهاد عبارت است از آن تلاشى که در برابر یک چالش خصمانه از سوى طرف مقابل صورت میگیرد؛ این جهاد است. آن‌وقت معناى مدیریّت جهادى در اینجا این است که توجّه بکنید که حرکت علمى کشور و نهضت علمى کشور و پیشرفت علمى کشور مواجه است با یک چالش خصمانه، که در مقابل این چالش خصمانه شما که مدیرید، شما که استادید، شما که دانشجو هستید، باید بایستید؛ این شد حرکت جهادى و مدیریّت دستگاه؛ چه مدیریّت دانشگاه، چه مدیریّت وزارت، چه مدیّریت هر بخشى از بخشهاى گوناگون این عرصه‌ى عظیم، خواهد شد مدیریّت جهادى.»(۱۱/۴/۹۳)

  1. خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى؛ عامل مهمّ مدیریّت جهادى

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى؛ عامل مهمّ مدیریّت جهادى است. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«… عامل مهمّ مدیریّت جهادى عبارت است از خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى.»(۱۰/۲/۹۳)

  1. دشمن شناسی

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) دشمن شناسی از مهم ترین مؤلفه ها و ارکان مدیریت جهادی محسوب می شود. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«باید دشمن را شناخت… دشمنی او را باید فهمید، نقشه او را باید تشخیص داد… این شد حرکت جهادی و مدیریّت دستگاه.»(۱۱/۴/۹۳)

با نگاهی گذرا به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) می توان گزاره های زیر را بیان کرد:

۱- از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مدیریت جهادی به معنای پُرکاری، با تدبیر حرکت کردن، شب‌وروز نشناختن و دنبال کار را گرفتن است.

۲- در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) کار فراوان، پُرحجم و باکیفیّت و مجاهدانه و انقلابی؛ معنای مدیریت جهادی است.

۳- در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مدیریت جهادی و انقلابی گری امری همسو و همراستا هستند.

۴- از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مدیریت جهادی؛ مدیریت پرانگیزه، کارآمد و پرتلاش است.

۵- در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مدیریت جهادی؛ به معنای ایستادگی در برابر دشمن در تمامی عرصه هاست.

۶- در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى؛ عامل مهمّ مدیریّت جهادى است.

۷- از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) دشمن شناسی از مهم ترین مؤلفه ها و ارکان مدیریت جهادی محسوب می شود.

در نهایت می توان گفت مدیریت جهادی یکی از مهم ترین ارکان و ابعاد مدیریت محسوب می شود که ریشه در منابع دینی و ارزشی دارد.

یا عنایت به این موضوع که در دوران کنونی جهت برون رفت از مسائل و مشکلات موجود، سبک صحیح مدیریتی(مدیریت مطلوب اسلامی و جهادی) یکی از مهم ترین راهبردهای اساسی است، در همین راستا بر دلسوزان انقلاب اسلامی به ویژه علماء، نخبگان و صاحبنظران است تا با اندیشه ورزی، ضمن شناخت مفهوم، ابعاد و… مدیریت جهادی، وجوه تمایز، برتری و… ااین نوع سبک مدیریتی نسبت به سایر سبک های مدیریتی را تبیین و تشریح کنند.

 

دکتر عباسعلی فرزندی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست