بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۶۹)
« راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان با عنایت بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»؛(3)

اسلام به عنوان دین هدایتگر همواره راهنما، روشنی بخش و… مسیر کمال طلبان، سعادت خواهان و تعالی جویان بوده است.

استقامت و پایداری در برابر دشمن از مهم ترین دستورات، آموزه های دین اسلام، گفتمان انقلاب اسلامی و… محسوب می شود که دارای مبنای عقلانی، دینی، فطری، تاریخی، تجربه بشری و… است.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) به ویژه در بیانیه راهبردی و کارگشای بیانیه دوم به صورت محتوایی به آن توجه شده است می توان به استقامت و پایداری در برابر دشمنان اشاره کرد.

در همین راستا راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان با عنایت بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بررسی می‌شود.

  1. بهره گیری از دین اسلام و آموزه های دینی

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) بهره گیری از دین اسلام و آموزه های دینی از محوری ترین راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان محسوب می شود. معظم له در این رابطه می‌فرمایند:

«هرجا حرکت و تلاش و نهادی مبتنی بر دین خدا پاگرفت، تلاش دشمنان خدا نمی تواند آن را از بین ببرد و نابود کند. البته شرایطی دارد که آن شرایط، در مجموعه ی معارف دین ذکر شده است؛ اما اصل و حقیقت همین است. ما به تاریخ که نگاه می کنیم همین را مشاهده می کنیم و درست هم همین است.»(۱۹/۱۰/۱۳۷۵)

  1. توکل به خدا و استقامت در برابر دشمنان

توکل بر خدا و استقامت در برابر دشمنان از مهم ترین راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) محسوب می شود. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«راه [مقابله‌ی با مخالفان تحول قضایی] توکّل به خدا است؛ توکّل کنید به خدا. وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسبُه؛ خدای متعال خودش کفایت خواهد کرد، خودش کمک خواهد کرد. راه را درست انتخاب کنید، هدف را درست انتخاب کنید و بعد «… استَقِم کَماِّ اُمِرت»؛ با استقامت جلو بروید؛ راهش این است. در مقابل کارشکنی،‌ در مقابل وسوسه، در مقابل اذیّت کردن و جوسازی کردن و مانند اینها، تنها راه مهم و مؤثّری که وجود دارد عدم انفعال و ادامه‌ی راه و استقامت است؛ این توصیه‌ی بنده است. این هم یک نکته.»(۷/۴/۱۳۹۹)

  1. خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)‌ خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى از مهم ترین راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان محسوب می شود. معظم له در این رابطه می‌فرمایند:

«عامل مهم مدیریت جهادى عبارت است از خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى. … در همه‌ى کارها توکل به خداى متعال و استمداد از کمک الهى [کنیم‌]؛ به کمکهاى الهى اعتماد کنیم. [وقتى]شما از خداى متعال کمک میخواهید، راه‌ها به‌سوى شما باز میشود: و من یتق الله یجعل له مخرجا ، و یرزقه من حیث لایحتسب. این رزقى که در این آیه و در آیات دیگر گفته شده است، به شکلهاى مختلفى به من و شما میرسد؛ گاهى شما ناگهان در ذهنتان یک چیزى برق میزند، میدرخشد، راهى باز میشود؛ این رزق الهى است؛ در یک برهه‌ى فشار، ناگهان یک امید وافرى در دل شما به‌وجود مى‌آید؛ این همان رزق الهى است.»(۱۰/۲/۹۳)

  1. بهره گیری از وحدت و همگرایی؛

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) بهره گیری از وحدت و همگرایی از راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان است. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«ما معتقدیم که اسلام، وحدت مسلمین و اتحاد نیروهای مؤمن به خدا و موحد را یکی از فرایض قرار داده است. … مسأله این است که وحدت اسلامی و وحدت بینش و نظر و سخن مسلمین، برای استکبار و در رأس آن، امریکای غدّار و ابزارهای او در دستگاه حاکمیت سلطه در عالم، خطرناک است. این، حقیقتی است که امام بزرگوار ما بارها آن را بیان کرد..»(۱۶/۰۳/۱۳۶۹)

  1. حفظ و تقویت نگاه و تفکر انقلابی برآمده از تفکر اسلامی و بصیرت محور

حفظ و تقویت نگاه و تفکر انقلابی برآمده از تفکر اسلامی و بصیرت محور از مهم ترین راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) محسوب می شود. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«شما اگر بخواهید برای کشورتان به معنای واقعی کلمه مفید باشید، باید نگاه انقلابی را، نگاه و نگرش انقلابِ بنیانی‌ای را که مبتنی بر تفکّر اسلامی است، در خودتان حفظ کنید و تقویت کنید. امروز خوشبختانه میبینم [با توجّه به] آنچه در حرفهایتان احساس میشود، این نگاه در شما هست؛ این را هر چه میتوانید تقویت کنید. بصیرت که بنده روی آن این همه تکیه کرده‌ام و بحث کرده‌ام، به خاطر همین است؛ اگر چنانچه ما این نگاه انقلابی را دنبال نکنیم، عقب خواهیم ماند، پیشرفتِ ما متوقّف خواهد شد؛ اگر پیشرفتی هم در اشخاص ما و افراد ما به وجود بیاید، به سود کشور نخواهد بود کما اینکه در گذشته، در دوران طاغوت همین‌ جور بود. آن روز هم ما نخبگانی داشتیم امّا این نخبه‌ها به کار کشور نمی‌آمدند؛ حالا علاوه بر اینکه ظرفیّتها بُروز نمیکرد و استعدادها بُروز و ظهور نمیکرد، آن مقدار اندکی هم که بُروز میکرد، به نفع دیگران تمام میشد، در خدمت دیگران قرار میگرفت. فکر انقلابی، نگاه انقلابی را حتماً در خودتان تقویت کنید، حفظ کنید.«(۱۶/۵/۱۳۹۸)

  1. شناخت همه جانبه دشمن و شیوه های دشمنی دشمنان

از محوری ترین راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) می توان به شناخت همه جانبه دشمن و شیوه های دشمنی دشمنان اشاره کرد. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«دشمن را خوب بشناسید ، مبادا از شناسایی دشمن غفلت کنید ، غریبه هایی که خود را در لباس خودی در همه جا داخل می کنند ، اینها را بشناسید ، دست های پنهان را ببینید ، هیچ کس به خاطر غفلت ستایش نمی شود ، هیچ کس به خاطر چشم ها را بر هم گذاشتن مدح نمی شود.»(۰۱/۰۴/۱۳۷۸)

معظم له همچنین می فرمایند: «دشمن را بشناسید ، ادامه صفوف دشمن را در داخل کشور بشناسید ، روش های دشمن را بشناسید ، تبدیل شده و ترجمه شده آن روش ها در داخل کشور را هم بشناسید ، در داخل دانشگاه ، در داخل دبیرستان ، در متن جامعه ، در فعالیت کشور ، در مطبوعات و تبلیغات ، ادامه حضور استکبار را بشناسید.»(۰۹/۰۸/۱۳۷۵)

  1. جلوگیری از نفوذ، رخنه و همه جانبه دشمنان و مانع شدن از تحقق توطئه ها و وعده های دروغین دشمنان؛

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) جلوگیری از نفوذ، رخنه و… همه جانبه دشمنان و مانع شدن از تحقق توطئه ها و وعده های دروغین دشمنان از راهبردها و راهکارهای مهم استقامت و پایداری در برابر دشمنان محسوب می شود. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«هوشیار باشیم؛ … [دشمنان] در صدد نفوذند، در صدد رخنه کردنند؛ این رخنه از جاهای مختلفی ممکن است باشد؛ مواظب باشید. یک وقت آدم خبر میشود که فرض بفرمایید فلان سازمان آمده یک بخشی از مجموعه‌ی فرهنگی ما را -مثلاً فرض کنید مهدکودک‌ها را- به یک شکل خاصّی دارد هدایت میکند؛ این را آدم میفهمد، بعد که نزدیک میشود میبیند کار خطرناکی و کار بزرگی است [امّا] آدم توجّه نداشته؛ اینها رخنه است؛ در زمینه‌های گوناگون؛ در زمینه‌های اقتصادی، در رفت‌وآمدها، در همه‌ی دستگاه‌ها.»(۰۴/۰۶/۱۳۹۴)

 

  1. دوری از وعده و وعید دشمنان

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) دوری از وعده و وعید دشمنان از راهبردها و راهکارهای مهم استقامت و پایداری در برابر دشمنان محسوب می شود. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«یک موضوع دیگر که این هم جزو تجربه‌های اساسی ما است و بایستی شماها … -در هر بخشی که هستید- به آن توجّه داشته باشید، مسئله‌ی اعتماد نکردن به دشمن و به وعده‌های دشمن است؛ این حرف، جدّی است؛ این مسئله، جدّی است.»(۲۲/۳/۹۶)

  1. ثبات قدم داشتن

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) دوری از وعده و وعید دشمنان از راهبردها و راهکارهای مهم استقامت و پایداری در برابر دشمنان محسوب می شود. معظم له در این رابطه می فرمایند:

«… برای گرفتار نشدن به انحراف، انسان دائماً به تذکر احتیاج دارد و… ثابت نگه داشتن دل در راه دین را از خداوند درخواست می‌کنیم.»(۱۴/۳/۹۸)

از دیگر راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان می توان به یاری خواستن از خداوند متعال، یادآوری نعمت های الهی، یاد خدا، دوری از اختلاف، پایداری توأم با صبر، بهره گیری و الگوگیری از الگوهای تاریخی و… اشاره کرد.

با نگاهی گذرا به بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) می توان گفت:

۱- از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) بهره گیری از دین اسلام و آموزه های دینی از محوری ترین راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان است.

۲- توکل بر خدا و استقامت در برابر دشمنان از مهم ترین راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) محسوب می شود.

۳- در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)‌ خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى از مهم ترین راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان محسوب می شود.

۴- از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) بهره گیری از وحدت و همگرایی از راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان است.

۵- حفظ و تقویت نگاه و تفکر انقلابی برآمده از تفکر اسلامی و بصیرت محور از مهم ترین راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) محسوب می‌شود.

۶- از محوری ترین راهبردها و راهکارهای استقامت و پایداری در برابر دشمنان از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) می توان به شناخت همه جانبه دشمن و شیوه های دشمنی دشمنان اشاره کرد.

۷- در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) جلوگیری از نفوذ، رخنه و… همه جانبه دشمنان و مانع شدن از تحقق توطئه ها و وعده های دروغین دشمنان از راهبردها و راهکارهای مهم استقامت و پایداری در برابر دشمنان محسوب می شود.

۸-  منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) دوری از وعده و وعید دشمنان از راهبردها و راهکارهای مهم استقامت و پایداری در برابر دشمنان محسوب می شود.

۹- در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) دوری از وعده و وعید دشمنان از راهبردها و راهکارهای مهم استقامت و پایداری در برابر دشمنان محسوب می شود.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت در شرایط کنونی و با توجه به افزایش تلاش ها، برنامه ها و اقدامات دشمنان بر تمامی ملت مؤمن و بصیر ایران اسلامی است تا با بهره گیری از آموزه های بالادستی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در برابر دشمن و تحقق اهداف، سیاست ها و… آن استقامت و پایداری داشته باشند و به صورت ویژه بر علماء، نخبگان و… به عنوان دلسوزان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی و هدایتگران افکار عمومی است تا با راهبردها و راهکارهای عملیاتی و موثر تحقق استقامت و پایداری را تبیین و تشریح کنند تا از این طریق عزت، اقتدار و امنیت ایران اسلامی تضمین و تثبیت شود.

 

  دکتر عباسعلی فرزندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست