بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی؛(۷)
«دستیابی به قلّه‌های دانش در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» علم و پژوهش از مهم ترین موضوعات مورد توجه تمامی جوامع مطلوب بوده است. در واقع می توان گفت دستیابی به این مهم، عامل اساسی کسب عزت، پیشرفت و اقتدار، مفید برای دنیا و آخرت، مؤثر بر تربیت، زمینه ساز استقلال و عدم وابستگی و... است.

علم و پژوهش از مهم ترین موضوعات مورد توجه تمامی جوامع مطلوب بوده است. در واقع می توان گفت دستیابی به این مهم، عامل اساسی کسب عزت، پیشرفت و اقتدار، مفید برای دنیا و آخرت، مؤثر بر تربیت، زمینه ساز استقلال و عدم وابستگی و… است.

تعلیم و تربیت دو امر توأمان هستند که نقش بسزایی در رشد و تعالی جوامع دارند. حضرت امام خمینی(ره) فرموده‌اند:

«آن علمی میزان است و آن علمی برای بشر سعادت است که تربیت در او باشد، که او از مربّی القا شده باشد، از کسی که تربیت الهی شده است القا بشود به بشر. آن اگر در همه مدارس ما – چه مدارس علوم اسلامی و چه مدارس علوم دیگر – اگر در همه آنها این معنا باشد و انحراف در کار نباشد و استقامت باشد، چندی نمی‌گذرد که همه جوانهای ما که امید آتیه این مملکت هستند، همه اصلاح می‌شوند. و همه نه شرقی و نه غربی بار می‌آیند، و همه بر صراط مستقیم واقع می‌شوند»(صحیفه امام، ج ۱۳، ص۵۱۰)

دستیابی به علم و پژوهش از منظر اسلام و غرب دارای تفاوت های مبنایی و اساسی است. دلیل این امر را می توان در نوع نگاه این دو اندیشه به این موضوع مهم مورد توجه قرار داد.

در اندیشه غرب به دلیل نگاه مادی به موضوعات، ارزش های معنوی و وجودی انسان و موضوعات مرتبط با آن در نظر گرفته نشده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در این رابطه می فرمایند:

«… دنیای غرب به‌برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست‌ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی‌کنیم، اما مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه‌ی دانش در میان خود اصرار می‌ورزیم.»

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران رژیم منحوس پهلوی، به دلیل سیاست دنیوی و منحط آن رژیم، علم و پژوهش بدون رشد و بلکه با ضعف و عقب ماندگی های بسیار زیادی روبه رو بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در این رابطه می فرمایند:

«… ما از صفر شروع کرده‌ایم. عقب‌ماندگی شرم‌آور علمی در دوران پهلوی‌ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه‌ی علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه‌ی سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه داشته بود.»

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر رشد و دستیابی به قله دانش و علوم در حال طی شدن است. اما باید تلاش بسیاری جهت دستیابی به قله علوم صورت پذیرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در این رابطه می فرمایند:

«امّا آنچه من می‌خواهم بگویم این است که این راه طی‌شده، با همه‌ی اهمیّتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. ما هنوز از قلّه‌های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّه‌ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهم‌ترین رشته‌ها عبور کنیم.»

اما بر اساس فرمایشات معظم له، به لطف خداوند متعال، در راه پیشرفت و دستیابی به قله علوم هستیم. معظم له می‌فرمایند:

«ما اکنون حرکت را ‌آغاز کرده و با شتاب پیش می‌رویم ولی این شتاب باید سالها با شدّت بالا ادامه یابد تا آن عقب‌افتادگی[رژیم پهلوی] جبران شود.»

معظم له خطاب به جوانان می فرمایند:

«این‌جانب همواره به دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدّی در این باره تذکّر و هشدار و فراخوان داده‌ام، ولی اینک مطالبه‌ی عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیّت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای نیز داده است. به‌پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به‌شدّت بیمناک است ناکام سازید.»

با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت علم و پژوهش از مهم ترین موضوعاتی است که حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) همواره و به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به این مهم توجه ویژه داشته اند.

مهم ترین اهداف کسب علم(دستیابی به وضع مطلوب در حوزه علوم و فناوری) عبارتند از:

 1. دستیابی به عبودیت و بندگی خداوند متعال؛
 2. تحقق آرمان ها، اهداف و… اسلام و انقلاب اسلامی؛
 3. دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در سطح جهان اسلام و بین الملل؛
 4. دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع، متناسب با اولویت ها و نیازهای کشو؛
 5. گسترش همکاری در حوزه های علوم و فناوری با مراکز معتبر بین الملل؛
 6. کسب عزت و اقتدار در حوزه علوم و فناوری؛
 7. ارتقاء سطح مطلوب تولید علم بر اساس مبانی اسلامی و نیازهای کشور؛
 8. الهام بخشی در حوزه علوم و فناوری؛
 9. و…

از مهم ترین ویژگی های علم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. زمینه ساز هدایت انسان به سمت کمال نهایی انسان(مقام عبودیت و بندگی)؛
 2. زمینه ساز رشد و تعالی انسان؛
 3. مفید برای دنیا و آخرت انسان؛
 4. مؤثر بر تربیت؛
 5. زمینه ساز استقلال و عدم وابستگی؛
 6. توأمان بودن علم با اخلاق؛
 7. عدم تعارض معارف دین با علم؛
 8. برخورداری از پشتوانه های وحیانی – عقلانی؛
 9. هدایتگری انسان در جهت تحقق ارزش ها، آرمان ها، اهداف متعالی و… اسلام، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
 10. همه جانبه نگری؛
 11. و…

از مهم ترین نکات و بایسته های کسب علم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. بهره گیری از علوم جهت نیل به عبودیت و بندگی خدا؛
 2. ضرورت بهره گیری از علوم اسلامی؛
 3. ضرورت تولید علم نافع؛
 4. ضرورت جهش علمی؛
 5. تمرکز بر جهاد و انقلاب علمی؛
 6. ضرورت دستیابی به قله های علمی؛
 7. بهره گیری از نظرات نخبگان و اندیشمندان در راستای تولید علم نافع؛
 8. ضروت وجود توأمان تعلیم و تربیت؛
 9. حمایت از شرکت های دانش بنیان؛
 10. حمایت از اندیشمندان، مخترعین و صاحبنظران؛
 11. بهره گیری از اساتید و حوزویان مؤمن، متعهد و کارآمد؛
 12. حمایت از اندیشه و طرح های بدیع و خلاقانه؛
 13. روزآمد کردن سند جامع علمی با بهره گیری و نظر داشتن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛
 14. پیوند علم و صنعت و تبدیل علم به فناوری؛
 15. ضرورت همراستایی و همسویی علماء و اندیشمندان؛
 16. ضرورت توأمان بودن علم و عمل؛
 17. و…

در یک جمع بندی کلی می توان گفت علم و پژوهش از مهم ترین و محوری ترین موضوعاتی است که با بهره گیری از آن می توان در جهت نیل به پیشرفت و تعالی و در سطح کلان به عبودیت خداوند متعال دست یافت. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین زمینه ها و عوامل کسب عزت و اقتدار، دستیابی به علم است، در همین راستا، دستیابی به قله های علمی و پیشرفت در تمامی زمینه ها و به ویژه پیشرفت در حوزه علم و پژوهش یکی از مهم ترین ضرورت هاست. در همین راستا بر جامعه علمی و به ویژه علماء، نخبگان و صاحبنظران است تا با ارائه نظرات خبرگی و کارشناسی علمی خود زمینه های دستیابی به قله های علمی و در سطح کلان، تحقق تمدن نوین اسلامی را مهیا و هموار سازند.

 

 دکتر عباسعلی فرزندی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست