شناسه خبر: 68022

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=68022

مولوی دهانی مدرس حوزه علمیه فاروقیه
تاریخچه قربانی از زمان حضرت آدم علیه سلام
مدرس حوزه علمیه فاروقیه زاهدان درباره تاریخچه قربانی گفت تاریخچه قربانی برمی‌گردد به حضرت آدم علیه السلام که در آن زمان قربانی های خودشان را که شامل یک مال می شد، در دشتی می گذاشتند، در روز معین، قابیل گندم برای قربانی آورد و هابیل گوسفند گذاشت، سپس خداوند قربانی هابیل را پذیرفت و آتشی آمد و گندم ها را از بین برد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان مولوی عبدالغنی دهانی مدرس حوزه علمیه فاروقیه زاهدان در مصاحبه با خبرنگار ما ما به مناسبت عید سعید قربان ضمن تبریک این عید گفت: فلسفه قربانی کردن این است که قربانی یکی از شعائر الهی می باشد و در این روز به دلیل ثوابی که دارد و به خاطر نزدیک شدن به خداوند برای کسی که توانایی مالی دارد واجب است ، در راه خدا یک گوسفند بکشد زیرا قربان از قرب، یعنی نزدیک شدن به خدا گرفته شده است.

وی گفت هدف از قربانی ریخته شدن خون است و نه گوشت قربانی و نه خون آن به خداوند چیزی نمی رساند طبق فرموده رسول خدا اگر کسی توانایی مالی دارد یک قربانی در راه خدا بکشد

مدرس حوزه علمیه فاروقیه زاهدان درباره تاریخچه قربانی گفت تاریخچه قربانی برمی‌گردد به حضرت آدم علیه السلام که در آن زمان قربانی های خودشان را که شامل یک مال می شد، در دشتی می گذاشتند، در روز معین، قابیل گندم برای قربانی آورد و هابیل گوسفند گذاشت، سپس خداوند قربانی هابیل را پذیرفت و آتشی آمد و گندم ها را از بین برد.

فهرست