یادداشت از محمد هادی فر
تحقق شعار سال در خصوص کردستان ضرورت اساسی است
تحقق شعار سال درخصوص تمامی مناطق کشور یک ضرورت اساسی است اما درمناطق کردستان بعلت عقب ماندگی های سال های قبل بصورت عام یک نیاز ذاتی می باشد.

شهرهای غربی کشور بصورت گسترده  از ظرفیت های بسیار بالایی در زمینه تولیدات متنوع برخوردارمی باشد که همواره مورد غفلت بوده است. بالاترین سرمایه این مناطق نیروی انسانی کارآزموده، دانش آموخته وتلاشگرمی باشد که حقیقتا از این ظرفیت غفلت شده است.

محورهای توسعه مناطق کردستان به ترتیب کشاورزی ، گردشگری و تجارت و درنهایت صنعت مرتبط با تولیدات منطقه ای است و  با توجه به رکود شدید درهمه فرصت های یاد شده اراده ای برحرکت این چرخه توسعه ای درمدیران وجود ندارد.  استان کردستان با توجه به ظرفیت های گسترده اش بعنوان پایه منطقه ای غرب کشور می تواند الگویی برای توسعه جهشی باشد بارها این قلم نوشته است که کردستان نیازمند جهش درتوسعه و توسعه جهشی می باشد تا بتواند عقب ماندگی دهه های هفتاد و هشتاد خود را جبران کند.

مع الاسف عمده دولت ها این استان را به استراحتگاه مدیران خسته یا آموزشگاه مدیریتی خود قرار داده اند. این استان هرگز مدیری بخود ندید که نقاب سیاسی برچهره نداشته باشد و از مدیرانی که به این استان گسیل داشتند فقط میزان وابستگی سیاسی و مدیریت انتخاباتی را خواستند. هرگز از مدیری برای احراز پست مدیریت استان برنامه توسعه خواسته نشده است و نتیجه آن بهتراز این عقب ماندگی نخواهد شد که در بسیاری از شاخصه های توسعه ای در رده های آخرین جداول برخورداری استان های کشور جاخوش کرده و تکان نمی خورد.

حال با این رویکرد جدید که در شعار سال نمود یافته،  فرصتی پیش آمده تا بتوان انرژی مضاعفی را به توسعه استان وارد نمود منتها استاندار بازرگان باید چند نکته را مد نظر داشته باشد. اول اینکه اولویت توسعه استان را مشخص کند اگر به این اولویت بندی؛ کشاورزی ـ گردشگری ـ تجارت و صنعت اعتقاد دارد می بایست مدیران این دستگاه ها را به تکاپو وا دارد. کشاورزی وصنایع جانبی استان دچار روزمرگی شده اند و رمقی برای حرکت  در آنها دیده  نمی شود. این سازمان با پتانسیل های نهفته اش از جمله تولید مواد پروتئینی می تواند جهشی در توسعه استان ایجاد کند،  اگرهم می بینید استان به رتبه دوم کشور در تولید گندم دست یافته است، دولت ها دخالتی درآن نداشته اند بلکه این نزولات جوی و شرایط سرزمینی منطقه است که مردم را به تلاش وا داشته است. بارش های مناسب و شرایط آب و هوایی مطلوب می تواند محصولات باغی و کوهستانی را دراستان به بالاترین سطح ممکن ارتقاء دهد که هرگز مدیریت کشاورزی استان به آن فکر نکرده است. جای خالی مدیریت علمی که بتواند ضریب مکانیزاسیون کشاورزی را در قواره کردستان ایجاد کند بشدت احساس می گردد این بخش و دیگر بخش های توسعه پذیر استان بشدت از مدیریت کلنگی رنج می برد.

صنعت نوین بوم گردی از زیرشاخه های صنعت پررونق گردشگری، می تواند استان کردستان و دیگرمناطق غرب کشور را به قطب گردشگری کشورتبدیل نماید. هم اینک با ایجاد صنعت بوم گردی مناطقی از هورامانات دراستان کرمانشاه آهنگ توسعه را در این منطقه به همت خود مردم نواخته است و امید می رود که در دیگر مناطق نیزرواج یابد. روحیه مهمان نوازی کُردها و تنوعات صنایع دستی بی بدیل وغذاهای بی نظیر و جلوه های فرهنگی بی مانندش می تواند جهشی در تولید ثروت کردستان ایجاد نماید که متاسفانه انرژی این بخش صرف مسائل حاشیه ای گردیده و آن را با سیاست عجین کرده اند و به چند کنگره سیاسی با کاربرد انتخاباتی دل خوش نموده اند.

تجارت خارجی از زیرمجموعه های وزارت صمت؛ و صنعت که از ارکان این وزارتخانه می باشد سال هاست که «کلید داری» آن به مدیریت سیاسی استان سپرده شده است. زیرساخت های توسعه ای استان را سیاسی کرده اند، با ادامه این شیوه مدیریت انتظاری برای توسعه، آن هم از نوع جهشی آن نمی توان داشت، اگر توانی وجود داشت درعرض هفت ساله عمردولت دراستان تغییری دیده می شد، معادن که تعطیلند بجز معدودی که یا بعضی به سازمان های اقتصادی خارج از استان وابسته اند و معدودی فعال معدنی هستند که کاش خام فروشی می کردند بلکه به پدیده زشت مجوز فروشی مشغولند که بدترین شیوه مدیریت این بخش می باشد. تجارت خارجی می تواند معضل بیکاری خصوصا کولبری را پایان بخشد.  متاسفانه هیچ برنامه کارآمدی  برای زدودن این چهره ناخوشایند نان آوری برای مرزنشینان مناطق مرزی وجود ندارد و بعضا نا جوانمردانه تابوت همین کولبران مهجور را به صندوق رای خود تبدیل می کنند. ابقا فرماندار حزبی در دروازه اقتصادی استان (مریوان ) شاهدی بر بی ارادگی مدیران در استفاده بهینه از ظرفیت تجاری استان می باشد که بسیاری از ناگفته ها دارد و باید مدیران فعلی به آیندگان جواب بدهند. با این وضعیت از صنعت و معدن و تجارت هم آبی برای توسعه جهشی کردستان گرم نخواهد شد مگراینکه استانداراقتصادی درسومین سال مدیریتش دراستان دست به یک خانه تکانی جدی بزند و حداقل برای دفاع از پرونده مدیریت خودش هم که شده مدیران تخصصی به موتورمحرکه های توسعه ای استان تزریق کند تا بتواند با پرونده ای مورد قبول سکان استان را به خلف خود بسپارد اگر مدیران ارشد استان بخواهند یادشان ماندنی باشد باید در این عمرباقی مانده دولت با فراخوان گروه های اندیشه محور ازهمه سلایق و جناح ها جهت بررسی برون رفت از این شرایط فعلی اقدام عاجل نمایند.

مطمن باشید دلسوزانی وجود دارند که طمعی به کرسی مدیریت شما ندارند خصوصا پدیده کرونا کاری کرده که هیچکس به آینده خود امیدوار نیست و همه بدون چشم داشت به کمک هم می شتابند بنابراین بیایید دراین سال جدید با شعارمحوری انگیزاننده «جهش تولید» راهی برای جهیدن و رسیدن به سطح  آمارهای استان ها و مناطق همجوار بدست بیاورید. قبول کنید می توان به جهش رسید بشرطی که عینک سیاسی خود را بردارید و مردم و جامعه را آنچنانی که هستند ببینید نه از مجاری مجازی.

می توان رفت به یک چشم پریدن تا مصر / بوی پیراهن اگر قافله سالار شود

فهرست