کارشناس دینی اهل سنت:
توهین به مقدسات مسلمانان قلوب میلیاردها انسان را جریحه دار کرد
آخوند بلفکه گفت: انبیای الهی از نظر تمام پیروان و ادیان آسمانی مخصوصاً از نظر امت جهان اسلام دارای احترام هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، آخوند داود بلفکه در خصوص توهین نشریه فرانسوی به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) گفت: انسان‌ها با کرامت خلق شده و در نظر تمام ادیان آسمانی مخصوصاً از منظر اسلام دارای کرامت و شرافت هستند و خداوند متعال هم فرمودند، ما فرزندان آدم را با کرامت و شرافت خلق کردیم لذا انسان در نهاد وجودی خود دارای کرامت بوده و ما وظیفه داریم آبرو و شخصیت تمام انسان‌ها را پاس بداریم.
وی افزود: انبیای الهی هم از نظر تمام پیروان و ادیان آسمانی مخصوصاً از نظر امت جهان اسلام دارای احترام هستند و براساس اعتقادات و باورهای دینی و آموزه‌های قرآنی و روایات نبوی به ما توصیه شده که احترام و ارزش و جایگاه تمام ادیان الهی باید پاس داشته شود.
روحانی اهل سنت بندر ترکمن با اشاره به اینکه، نباید به قداست و بزرگی شخصیت‌های دینی و مذهبی اهانت کرد، گفت: پیامبر ما پیامبر رحمت و مهربانی بوده و در طول حیات خود اسوه حسنه برای جهان بشریت بودند؛ ایشان در دوران نبوت خود اعراب جاهلیت را به انسان‌هایی با رفتار حسنه تبدیل کرد و در طول زندگی خود بنیاد والاترین و کامل‌ترین دین را بنا نهاد و بیشترین پیروان ادیان آسمانی را جذب کرد.
وی افزود: انسان‌هایی که احترام دیگر انسان‌ها را نگه نمی‌دارند به جایگاه و قداست و شخصیت پیامبر (ص) توهین کرده اند، انسان‌های حقیر و پستی هستند که نه از مسائل اخلاقی خبر دارند و نه از کرامت و شرافت انسانی بویی برده اند و نه جایگاه و قداست انبیا الهی را پاس می‌دارند.

فهرست