با حضور علمای اهل سنت و جمعی از مسوولین شهرستان باخرز:
جلسه هماهنگی پیشگیری از ویروس کرونا در این شهرستان برگزار گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از خراسان، جلسه هماهنگی پیشگیری از گسترش ویروس کرونا با حضور مولوی خلیل احمد شیخ احمدی امام جمعه اهل سنت، سرهنگ خدادادی فرمانده ناحیه بسیج، دکتر قاسم خالقی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و جمعی از علمای اهل سنت شهرستان باخرز در دفتر امام جمعه اهل سنت این شهر برگزار گردید.

فهرست