امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس:
جنگ تبوک روایت تدبیر پیامبر (ص) و رسوایی منافقین و عزت مسلمین بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، آخوند عبدالکریم جاور در نماز جمعه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۰ سخنان خود این هفته خود را به غزوه تبوک اختصاص داد و اظهار داشت: این جنگ در شرایط بسیار دشوار جغرافیایی و بحران اقتصادی در برابر تحرکات و تدارکات نظامی رومیان روی داد که با تدبیر رسول الله (ص) به شکست دشمن، رسوایی منافقین و عزت مسلمین ختم شد.
وی تصریح کرد: در آن دوره مسلمانان در انتظار برداشت محصول بوده و به جهت مالی در مضیقه قرار داشتند با این حال حضرت محمد (ص) با درک خطری که از سوی رومیان متوجه منطقه تبوک بود مسلمین را به جهاد با رومیان فراخواندند.
امام جمعه گنبدکاووس با بیان رویاتی اظهار داشت: بدنبال این فراخوان، مسلمانان واقعی و صادق علیرغم کمبودها به کثرت در رکاب پیامبر (ص) قرار گرفتند و در این برهه از زمان مشرکین، منافقین و دشمنان در صدد تفرقه افکنی، توطئه و براندازی برآمدند، ولی در نهایت با بصیرت و درایت حضرت محمد (ص)، عزم و ایمان قوی و کمک های مالی مسلمین، لشگر اسلام با سربلندی و پیروزی بازگشتند.
آخوند جاور افزود: سپاهیان رومی وقتی از حرکت عظیم سپاه اسلام به تبوک خبردار شدند و بنابه شهامت و شجاعتی که از لشگریان اسلام سراغ داشتند وحشت زده مصلحت را در این دیدند که لشگریان خود را به عقب برگردانند.
وی گفت: در این واقعه با تدبیر رسول الله (ص) و فداکاری مسلمانان عظمت اسلام به نمایش گذاشته شد و نقاب از چهره منافقین و مشرکین برداشته شد و توطئه دشمنان نیز خنثی گردید.

 

فهرست