حمله به انسان های بی گناه، ذات وحشیانه و غیر انسانی حمله کنندگان را آشکار می کند
مولوی دهقان خاطر نشان کرد: حمله به مراکز آموزشی و بیمارستان ها و مکان های غیر نظامی عاملی برای آشکار شدن ذات غیر انسانی عوامل اینگونه جنایت ها است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان مولوی عبدالعزیز دهقان امام جمعه اهل سنت بخشان شهرستان سراوان در مصاحبه با ما در محکومیت حادثه جنایت بار مدرسه سیدالشهدا افغانستان گفت: ماه مبارک رمضان برای اعراب دوران جاهلیت هم مبارکی بوده و در آن دست از جنایت می کشیدند اما متاسفانه در افغانستان شاهد جنایت تأسف‌باری بودیم که منجر به شهادت تعدادی از دانش‌آموزان بی گناه شد.
وی خاطر نشان کرد: حمله به مراکز آموزشی و بیمارستان ها و مکان های غیر نظامی عاملی برای آشکار شدن ذات غیر انسانی عوامل اینگونه جنایت ها است.
مولوی دهقان افزود: این عمل غیر انسانی که منجر به از بین رفتن صلح و امنیت و آرامش می‌شود، هم از دیدگاه اسلام و دیگر مذاهب، و هم از دیدگاه مکاتب غیر الهی، محکوم است.

فهرست