شناسه خبر: 152398

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=152398

خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید
روحانی اهل سنت مسجد ابوحنیفه گرگان گفت: مومنین خانه های خود را با قرائت و تلاوت قرآن کریم نورانی کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، آخوند فرهاد مهر بخش در آیین نماز تراویح ماه رمضان در مسجد اهل سنت ابوحنیفه گرگان با اشاره به اهمیت و قرائت قرآن در منازل گفت: مومنین خانه های خود را با قرائت و تلاوت قرآن کریم نورانی کنند. خانواده ای که با قرآن انس داشته باشد، از برکات زیادی بهره مند خواهند شد، برکاتی که تنها مختص به آخرت نیست بلکه در همین دنیا نیز می توان ثمرات آن را مشاهده نمود.
وی با بیان اینکه، خانه ای که در آن قرآن خوانده شود، محل ریزش برکت الهی خواهد شد، افزود: پیامبر (ص) ویژگی های خانه ای که در آن قرآن خوانده شود را اینطور ذکر می کنند، خیر و برکت در آن خانه بالا می رود و محل رفت و آمد فرشتگان می شود.
آخوند مهربخش افزود: یکی از شاخصه های خانواده قرآنی این است که بر اثر انس گرفتن با قرآن کریم، از نعمت برکت برخوردار می شوند.
وی افزود: پیامبر (ص) ویژگی های خانه ای که در آن قرآن خوانده نشود را اینطور ذکر می کنند، برکت از آن خانه می رود. فرشتگان آن خانه را ترک می کنند و شیاطین وارد آن خانه می شوند.
آخوند مهربخش در ادامه تصریح کرد: خواندن و تلاوت قرآن باعث افزایش ایمان و توکل می‌شود و این کار گناه را از انسان دور می‌کند و خدا را به یاد انسان می‌آورد.

وی در ادامه با اشاره به روایتی در خصوص وجود قرآن و خواندن آن در خانه ها گفت: در زمان های گذشته رسم بر این بوده که در ماه رمضان امام جماعت مسجد محل را مردم منطقه و همسایگان به افطار و یا سحر دعوت می کردند. یکی از آن روزها، زن و شوهر جوانی که دارای فرزند خردسالی بودند، امام جماعت مسجد محل خود را برای افطار دعوت می کنند. بعد از خوردن افطار و دعای خیر و سلامتی، امام جماعت از خانه می رود. مرد خانواده در این هنگام به همسرش می گوید که مقدار پولی را در کنار طاقچه گذاشته بودم شما آن را ندیدی؟ پس از مدتی به مرد خانواده می گوید حتما امام جماعت مسجد آن را برداشته است. اما زنش می گوید شاید امام جماعت برنداشته باشد و اگر هم برداشته باشد حتما لازم داشته و ما آن را می بخشیم و حلال می کنیم.
آخوند مهربخش در ادامه روایت گفت: یک سال می گذرد و باز هم در ماه رمضان زن آن خانواده به شوهرش می گوید که امسال نیز امام جماعت را به افطار دعوت کنیم. اما شوهرش قبول نمی کند و می گوید سال گذشته او پول ما را برداشت. اما سرانجام راضی می شود که امام جماعت را به افطار دعوت کنند. پس از خوردن افطار و دعای خیر و سلامتی، شوهر خانواده به امام جماعت می گوید که سوالی دارم. سال گذشته پولی را اینجا گذاشته بودم اما وقتی که شما رفتی دیگر آن پول نبود، آیا شما آن مقدار پول را گرفته ای؟
در این هنگام امام جماعت مسجد با صدای بلندی شروع به گریه می کند. زن و شوهر می گویند ای امام جماعت ما تو را بخشیدیم و اگر هم پول را گرفته باشی آن را حلال کردیم. اما باز هم امام جماعت با صدای بیشتری گریه می کند. زن و شوهر می پرسند علت گریه شما چیست؟
امام جماعت می گوید، سال گذشته که من به خانه شما دعوت شدم، مقدار پولی را در روی زمین دیدم و آن را برداشتم و در صفحه اول قرآن موجود در روی طاقچه گذاشتم. گریه اول من به خاطر این بود که به من تهمت دزدی زدید و گریه بیشتر و ناراحتی دیگر من در این بود که یک سال می گذرد ولی شما حداقل در طول یک سال گذشته حتی یک بار هم قرآن روی طاقچه را باز نکردید و نخواندید.
من از این موضوع ناراحت شدم. سپس آن زن و شوهر از این موضوع بسیار ناراحت و اندوهگین شدند که هم چرا به امام جماعت تهمت زده بودند و هم اینکه در طول یک سال حتی یک بار هم قرآن را باز نکرده بودند تا با خواندن و باز کردن قرآن، ببینند پولشان در صفحه اول قرآن گذاشته شده است.

فهرست