خطیب جمعه اهل سنت زابل: بی توجهی و کوچک شمردن مسائل بهداشتی در این ایام باعث می شود تا تعداد زیادی از برادران و خواهران خود را از دست بدهیم
مولوی عبدالرشید شه بخش امام جمعه اهل سنت شهرستان زابل: بی توجهی و کوچک شمردن مسائل بهداشتی در این ایام باعث می شود تا تعداد زیادی از برادران و خواهران خود را از دست بدهیم، همانطور که تا کنون عده ی زیادی را از دست داده ایم. مانند ریش سفید طابفه ی صفرزایی و عزیز دیگر ما آقای شاهوزهی که از علمای خوب ما بودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از  سیستان و بلوچستان مولوی عبدالرشید شه بخش امام جمعه اهل سنت شهرستان زابل در خطبه های نماز جمعه این هفته ابتدا با خواندن و تفسیر آیاتی چند از کلام الله مجید گفت: زمانی حضرت ابراهیم خلیل الله قصد داشت تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند، چندین مرتبه چاقو را به گلویش کشید اما نبرید که ناگهان خداوند گوسفندی را برای قربانی کردن فرستاد و قربانی کردند. سپس حضرت ابراهیم فهمید که این کار آزمایش الهی بوده است.

وی افزود: قربانی کردن یک سنت است و عید سعید قربان روز مهمی است و در آن باید دستورات خداوند را پیروی کنیم. همچنین اگر در جمعی نشسته ایم و هنگام نماز می شود، باید از آن جمع خارج شویم و دستور خدا را انجام دهیم.

مولوی شه بخش در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: بی توجهی و کوچک شمردن مسائل بهداشتی در این ایام باعث می شود تا تعداد زیادی از برادران و خواهران خود را از دست بدهیم، همانطور که تا کنون عده ی زیادی را از دست داده ایم. مانند ریش سفید طابفه ی صفرزایی و عزیز دیگر ما آقای شاهوزهی که از علمای خوب ما بودند را از دست دادیم.

وی در انتهای صحبت خود خاطر نشان کرد: با توجه به گرمای هوا و شیوع این بیماری، از شما برادران و خواهران دعوت می کنم که در روز عید راس ساعت ۷ صبح، نماز عید سعید قربان را شروع می کنیم.

فهرست