امام جمعه خواجه نفس:
در سخنرانی های نمازهای جمعه از نخبگان علمی و سخنان به روز استفاده شود
آخوند حنفی گفت: امروز باید سخنان و مباحث ارائه شده در نمازهای جمعه متناسب با شرایط زمان و به روز باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، آخوند امانگلدی حنفی در نشست نخبگانی، نماز جمعه تراز اسلام و انقلاب در گمیشان گفت: از آنجایی که جایگاه نماز جمعه جایگاهی ولا و با عظمت است باید در اولویت باشد.
وی با بیان اینکه، امروز امامان جمعه با توجه به هجمه های دشمنان با چالش های بزرگی روبرو هستند، گفت: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، نماز جمعه قرارگاه ایمان، تقوا، بصیرت و اخلاق است.

امام جمعه خواجه نفس با اشاره به اینکه، اولین قدم مردم برای حل و فصل مشکل ویا راهنمایی، به سوی امام جمعه است، افزود: امامان جمعه همیشه و در همه احوال در خدمت مردم بوده و هستند و امروز با توجه به شرایط روز و اینترنت و فضای مجازی، باید خیلی مواظب باشیم، زیرا انگشت اشاره دشمنان اسلام به سوی روحانیون است.
آخوند حنفی با تاکید براینکه، دشمنان از هر بهانه ای منتظرند تا امامان جمعه را به چالش بکشند و تیری بر آنها پرتاب کنند، افزود: امروز عصر شتر و اسب نیست، بلکه عصر، عصر فضای مجازی است و امامان جمعه باید مواظب هجمه ها و شلیک های دشمنان در فضای مجازی باشند.
وی تاکید کرد: امروز باید امورات و سخنان خود را بروزسانی کنیم و طوری عمل کنیم که جوانان به سوی نماز جمعه بیایند.

امام جمعه خواجه نفس با بیان اینکه، دین و قرآن ما در هر برهه از زمان به روز بوده است، گفت: مسائل فقهی و احادیث ما جواب محکمی بر دشمنان هستند و ما وظیفه داریم به زبان امروزی پاسخگو باشیم.
آخوند حنفی با تاکید براینکه، در سخنرانی های نماز جمعه از نخبگان علمی و سخنان به روز استفاده شود، تصریح کرد: باید سخنان و مباحث ارائه شده در نمازهای جمعه متناسب با شرایط زمان و به روز باشد.
وی افزود: نباید با نماز جمعه مانند اداره رفتار کرد بلکه باید از روی عشق و اخلاص باشد و خصوصا جوانان به صورت خودجوش به نماز جمعه بیایند.

امام جمعه خواجه نفس در ادامه سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام مظعم رهبری گفت: قلب فرهنگی هر شهر، نماز جمعه است و اگر قلب انسان خطا کند یا از بین برود در وجود انسان خطر ایجاد می شود.
آخوند حنفی با تاکید براینکه، مصلی ها باید کانون فرهنگی هر شهر باشند، گفت: وجود فضای سبز و کتابخانه از ضروریات مصلی ها هستند که زمینه جذب جوانان به نمازهای جمعه را فراهم خواهند کرد.

فهرست