امام جمعه نودشه:
دشمنان اسلام در جهت تفرقه افکنی میان مسلمانان دست به هر جنایتی می زنند
امام جمعه نودشه با اشاره به کشتار کارگران شیعه در کشور پاکستان اظهار داشت: کشتار برادران شیعه پاکستانی یکی دیگر از مواردی است که دشمن بدینوسیله به تفرقه افکنی میان مسلمانان می پردازد و برای عملیاتی کردن این اختلاف، دست به هر جنایتی خواهند زد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کرمانشاه، امام جمعه نودشه با اشاره به کشتار کارگران شیعه در کشور پاکستان اظهار داشت: کشتار برادران شیعه پاکستانی یکی دیگر از مواردی است که دشمن بدینوسیله به تفرقه افکنی میان مسلمانان می پردازد و برای عملیاتی کردن این اختلاف، دست به هر جنایتی خواهند زد.

ماموستا مبارکشاهی امام جمعه نودشه با اشاره به کشتار کارگران شیعه در کشور پاکستان اظهار داشت: دشمن همواره با استفاده از ترفندهای مختلف در جهت ایجاد اختلاف میان شیعه و اهل سنت تلاش می کند و برای عملیاتی شدن این قضیه از هیچ کوششی دست بردار نیست.

این مسئول در پایان بیان داشت: قطعا کشتن برادران بی گناە اهل تشیع در همین راستاست بنابراین جامعه اهل سنت شافعی مذهب این منطقه کشته شدن جمعی از برادران بی گناە اهل تشیع را بشدت محکوم می نمایم.

فهرست