شناسه خبر: 73173

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=73173

دنیای اسلام باید به پا خیزد
مولوی دهانی گفت در جهان غرب و اروپا آزادی وجود ندارد زیرا بی احترامی و اهانت به مقدسات دیگر ادیان به معنای آزادی نیست بلکه به معنای خودخواهی و دیکتاتوری می باشد و دنیای اسلام هم با اتحاد خودشان و موضع گیری نسبت به این اقدام، باید مخالفتشان و حضورشان را به دنیا نشان دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان مولوی عبدالغنی دهانی سرپرست امور ائمه جمعه اهل سنت در نمایندگی نهاد رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در مصاحبه با ما گفت
در کشورهای غربی به خصوص کشور فرانسه اسلام رشد زیادی داشته است به طوری که می‌بینیم بیشترین تیتراژ چاپ کتاب قرآن و بیشترین نامی که بر روی فرزندان می گذارند نام مبارک پیامبر اسلام است که همین امر وحشتی را در بین فرانسوی ها ایجاد کرده بود که مردم گرایش زیادی را به دین اسلام پیدا کرده‌اند.
وی خاطر نشان کرد احکام غربی به خصوص حاکمان فرانسه برای اسلام ستیزی و مقابله با رشد اسلام دست به توطئه چینی زدند که ازجمله آنها ایجاد داعش بود که جنایات داعش را در رسانه ها برای تخریب جایگاه اسلام پخش می کردند.
مولوی دهانی بیان کرد اقدام نشریه فرانسوی شارلی ابدو در ساخت کاریکاتور پیامبر اسلام، از جمله همین اسلام ستیزی ها و تخریب چهره اسلام است که اولین بار هم نیست.
وی تصریح کرد در جهان غرب و اروپا آزادی وجود ندارد زیرا بی احترامی و اهانت به مقدسات دیگر ادیان به معنای آزادی نیست بلکه به معنای خودخواهی و دیکتاتوری می باشد و دنیای اسلام هم با اتحاد خودشان و موضع گیری نسبت به این اقدام، باید مخالفتشان و حضورشان را به دنیا نشان دهند.

فهرست