شناسه خبر: 383

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=383

دوره دوم (۹۰-۹۳)

حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی سیرت                           رئیس شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

حجت الاسلام والمسلمین عرب نیا                                            دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

آخوند حاجی محمد عابدی کر                                                  عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و امام جمعه اهل سنت بندر ترکمن

ماموستا عبدالرحمن خدایی                                                     عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و نماینده مردم کردستان در خبرگان و امام جمعه سنندج

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی                               عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

شیخ عبدالکریم محمدی                                                         عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و امام جمعه اهل سنت بستک

حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بی آزار شیرازی                     عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی

مولوی شرف الدین جامی الاحمدی                                            عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و امام جمعه اهل سنت تربت جام و رئیس مدرسه شیخ احمد جام

حجت الاسلام و المسلمین سید موسی موسوی                          عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

مولوی عبدالصمد ساداتی                                                       عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و امام جمعه اهل سنت سراوان و مدیر مدرسه دینی زنگیان سراوان

حجت الاسلام و المسلمین محمود محمدی عراقی                        عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی

شیخ عبدالعزیز قاضی زاده                                                      عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و امام جمعه اوز

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی                                     عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و رئیس دانشکاه مذاهب اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین اکبر فرجام                                      عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

فهرست