شناسه خبر: 387

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=387

دوره چهارم (۹۶-۹۹)

سیدمهدی خاموشی                              رئیس شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه

کاظم لطفیان                                        دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

عبدالرحمن ملازهی (چابهاری)                  نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

عبدالله موحدی                                     نماینده استان خراسان در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

غلامعلی صفایی بوشهری                       نماینده شورای نمایندگان ولی‌فقیه در مناطق قومی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

قادر قادری                                          نماینده استان کرمانشاه در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

محمود محمدی عراقی                           عضو حقوقی شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی

قربان‌محمد اونق                                   نماینده استان گلستان در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

خلیل افرا                                           نماینده استان بوشهر در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

محمدامین راستی                                نماینده استان کردستان در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

محمدحسین مختاری                             عضو حقوقی شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی

گلدی کمالی                                     نماینده دوم استان خراسان در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

عبدالرحیم خطیبی                                نماینده استان هرمزگان در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

محمدحسن مهدوی‌مهر                         نماینده شورای نمایندگان ولی‌فقیه در مناطق قومی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

محمدعزیز حنیفی                                نماینده استان فارس در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

سیدمحمد حسینی‌شاهرودی                 نماینده شورای نمایندگان ولی‌فقیه در مناطق قومی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

مصطفی محمودی                               نماینده استان آذربایجان غربی در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

عبدالواحد بزرگ زاده                            نماینده دوم استان سیستان و بلوچستان در شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

 

فهرست