دولتمردان موظف به اجرای دستور مقام معظم رهبری برای عرضه واکسن ملی هستند
مولوی حسین زهی تصریح کرد تولید واکسن کرونا باعث می‌شود تا دشمنان نتوانند به ما طعنه بزنند و امیدواریم تا دولتمردان با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری واکسن تولید ملی را در دسترس مردم قرار دهند تا مردم هر چه سریعتر آنها را تزریق کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان مولوی عبدالخالق حسین زهی امام جمعه اهل سنت مهرستان در مصاحبه با ما پیرامون موضوع ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی انگلیسی کرونا گفت: قطعاً مقام معظم رهبری صلاح مردم را بهتر می داند و طوری از روی صلاح دید تصمیم می گیرند که برای ملت و مملکت بهترین باشد.
وی خاطر نشان کرد درباره واکسن کرونا برای اینکه ما از ملت های بزرگ دنیا کم نداریم و عقب نباشیم باید خودکفا باشیم و روی پای خودمان بایستیم و واکسن تولید ملی را عرضه کنیم.
مولوی حسین زهی تصریح کرد تولید واکسن کرونا باعث می‌شود تا دشمنان نتوانند به ما طعنه بزنند و امیدواریم تا دولتمردان با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری واکسن تولید ملی را در دسترس مردم قرار دهند تا مردم هر چه سریعتر آنها را تزریق کنند.

فهرست