خطیب نماز جمعه اهل سنت شهر گله دار:
رعایت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر عامل اصلی ثبات خانواده است
قرآن پیوند ازدواج را میثاق غلیظ می نامد، به این معنا که عقد ازدواج معاهده و عقدی محکم و استوار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از فارس، شیخ حسین حسینی خطیب نماز جمعه اهل سنت شهر گله دار در خطبه های نماز جمعه این شهر پس از حمد و سپاس خداوند متعال و توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی خطبه خود را آغاز نمود.
شیخ حسین حسینی در ادامه چنین افزود: اصولا خانواده نهادی است که ویژگی‌های خاصی دارد که هم در بر‌گیرنده قرارداد قانونی و هم پیمانی عاطفی است.
خطیب نماز جمعه اهل سنت شهر گله دار با بیان اینکه حقوق و تکالیف زوجین در قبال همدیگر باید بر اساس قانون ازدواج انجام بپذیرد که اگر خدای ناخواسته یکی از زوجین از آن حقوقی که برایش مشخص شده خودداری کند می‌بایست توبیخ شود افزود: از جهت دیگر پیمان زناشویی یک اتحاد عاطفی و پیوند معنوی است؛ درست است که رابطه حقوقی بین آنها برقرار است، اما از لحاظ عاطفی، معنوی و عشق و محبت، مسئله دیگری است.
ایشان در ادامه با اشاره به حقوق زوجین رعایت این حقوق را در تقویت بنیاد خانواده بسیار مهم و ضروری دانست و فرمود: رابطه زن و مرد بر اساس قرآن باید به معروف باشد.
وی ادامه داد: در قوانین مدنی نیز چنین آمده است (حسن معاشرت زوجین)؛ لذا این مورد اساس تنظیم روابط خانواده است؛ داشتن اخلاق نیک یکی از مهمترین حقوق بین افراد است؛ زیرا در اخلاق سخن از عواطف انسانی، سخن از عشق و محبت و صمیمیت و وفاداری و حسن معاشرت و گذشت و اغماض و سازش است.
شیخ حسینی حسینی با عنوان اینکه قرآن پیوند ازدواج را میثاق غلیظ می نامد، به این معنا که عقد ازدواج معاهده و عقدی محکم و استوار است اذعان نمود: امروزه زمینه ساز بسیاری از اختلافات و جدائی ها و نابسامانی های خانوادگی بی توجهی به ارزش های اخلاقی و مصالح خانوادگی و نادیده گرفتن نیازهای عاطفی است. زن باید بپذیرد که مرد ریاست خانواده را برعهده دارد؛ خداوند متعال در این خصوص می‌فرماید: (الرجال قوامون علی النساء)
وی در پایان بیان کرد: قوامه در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر و مال، از ریشه قیم است؛ به این معنا که آنکه متولی امری است باید عهده‌دار مصالح و تدبیر باشد.

فهرست