امام جمعه اهل سنت نگین شهر:
روز قدس نماد وحدت امت اسلامی است / مسلمانان جهان با مظلومیت مردم فلسطین و ضرورت آزادی قدس شریف از دست صهیونیست ها وحدت نظر دارند
آخوند ابوبکر خوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت: روز قدس نماد وحدت امت اسلامی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، از گلستان، ابوبکر آخوند خوجملی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: طبق اعلام حضرت امام راحل (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس تعیین شده و مقام معظم رهبری نیز این اعلام ارزشمند را با همراهی امت اسلامی استمرار بخشید.
امام جمعه اهل سنت نگین شهر افزود: این یکی از آرمان های بزرگ امام راحل (ره) و امت اسلامی است تا موضوع حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تلاش برای آزادی قدس شریف از دست اشغالگران صهیونیستی به عنوان قبله اول مسلمین همواره تا حصول نتیجه زنده نگه داشته شود.
آخوند خوجملی ادامه داد: امت اسلامی هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان این پیام و آرمان را در راهپیمائی ها فریاد می زدند اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این امکان میسر نیست و به همین دلیل استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانه های جمعی به صورت غیر حضوری، این آرمان ها دنبال شود.
وی با بیان اینکه روز قدس نماد وحدت امت اسلامی است خاطر نشان کرد: همه مسلمانان جهان اعم از اهل سنت و تشیع همه در ارتباط با مظلومیت مردم فلسطین و ضرورت آزادی قدس شریف از دست صهیونیست ها اتفاق و وحدت نظر دارند لذا امت اسلامی در ماه مبارک رمضان پیام آزادی قدس شریف را فریاد می زنند تا مسلمانان فلسطین بتوانند از جنایات اشغالگران صهیونیستی رهایی یابند و در سرزمین قبله اول مسلمین آزادانه و در سایه امنیت و آرامش بتوانند شعائر دینی خود را انجام بدهند.

فهرست