شیخ علی ماھی گیر:
سپاه بزرگترین مانع در برابر چپاول ثروت ملت های مظلوم است
محقق و اندیشمند اهل سنت هرمزگان گفت: امروز سپاہ در صحنہ ھای مختلف بین المللی بویژہ در گسترہ جھان اسلام با تأسی از سرور آزادگان جھان حضرت حسین(ع) ھموارہ یار و یاور مظلومان بودہ و در جانب و جبھہ حق نقش آفرینی می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت به نقل از خبرگزاری بسیج هرمزگان، شیخ علی ماھی گیر، از اندیشمندان و فرزانگان اھل سنت استان ھرمزگان در گفتگو با خبرنگار ما با اشارہ بہ فرمان تاریخی بنیانگذار فقید انقلاب در تشکیل سازمان نظامی برای پاسداری از انقلاب و ارزشھای اسلامی آن و متعاقب آن نامگذاری سالروز تولد سرور و سالار مجاھدان جھان حضرت امام حسین علیہ السلام اظهار کرد: حماسہ آفرینی ھای این نھاد مولود انقلاب در سر تا سر عمر پربرکتش، باعث تثبیت انقلاب نوپای اسلامی ما، حفاظت و حراست از آرمان ھا و ارزش ھای انقلابی با وجود دشمنی ھا و نقشہ ھای شوم جھان سلطہ شدہ است.

عالم اهل سنت هرمزگان افزود: این نقش آفرینی ھا از روزھای نخست پیروزی انقلاب، ھشت سال دفاع مقدس و پس از آن دوران سازندگی بہ نحو تأثیرگذاری جریان داشتہ است.

ماهی گیر تاکید کرد: امروز سپاہ در صحنہ ھای مختلف بین المللی بویژہ در گسترہ جھان اسلام با تأسی از سرور آزادگان جھان حضرت حسین بہ علی علیہ السلام  ھموارہ یار و یاور مظلومان بودہ و در جانب و جبھہ حق نقش آفرینی می کند.

وی در ادامہ با اشارہ بہ اقدامات اخیر آمریکا در گنجاندن نام سپاہ در فھرست سازمان ھای تروریستی عنوان کرد: دولت آمریکا کہ خود ریشہ و بنیان ھمہ اعمال تروریستی دنیاست و شبکہ ھای مخوف کشتار جمعی را در جھان راہ اندازی و ادارہ می کند، دستش بہ خون ملت ھای مظلوم جھان آلودہ است با این اقدام و در اختیار گرفتن امپراطوری رسانہ ای راهی را نمی تواند پیش ببرد.

امام جمعہ موقت گھردو سیریک سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی را بزرگ ترین مانع در برابر غارت و چپاول ثروت ھای ملت ھای مظلوم جھان بویژہ خاور میانہ اسلامی دانست و  گفت: سپاہ بہ شکل ارتشی رھایی بخش در جھان اسلام در آمدہ و دشمنان نوک پیکان حملات مختلف خود را متوجہ سپاہ کرده اند؛ اما ملت غیور و شریف ایران آگاہ تر از ھمیشہ قدرشناس فرزندان جان برکف خود در نیروی ھای مسلح بویژہ پاسداران عزیز ھستند و با جان و دل بہ آنان عشق می ورزند.

این پژوھشگر و نویسندہ شرق هرمزگان در پایان با تبریک روز پاسدار با اشارہ بہ حضور سپاھیان غیور در عرصہ سازندگی کشور و ھمہ رویدادھای بزرگ و کوچک از جملہ سیل اخیر در سہ استان کشور برای این نھاد انقلابی آرزوی موفقیت ھای بیش از پیش نمود و خاطر نشان کرد: قدرت ھای پوشالی جھان سلطہ کہ در ھمہ عرصہ ھا از سپاہ ضرب شصت خوردہ اند، بدانند در آیندہ نہ چندان دور شاھد نقش آفرینی سپاہ امت در بازپس گیری قبلہ اول مسلمانان خواھند بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست