فعال فرهنگی اهل سنت:
طبق قوانین و ضوابط از حضور در اجتماعات پرهیز کنیم
مولوی دهانی: ما خواهان سلامتی عمومی جامعه بوده و برای بهبود بیماران و مبتلایان به این ویروس منحوس شفای عاجل را از خداوند متعال مسئلت داریم.

پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان؛ در پی شروع گسترده ویروس کرونا و گسترش این بیماری خطرناک در سطح جهان رعایت نکات بهداشتی و نظافتی بسیار حائز اهمیت است.
مولوی عبدالغنی دهانی در این خصوص اظهار داشت: در شرائط کنونی رعایت اصول بهداشتی و حفظ جان خود و دیگران از اوجب واجبات است.
این فعال فرهنگی اهل سنت در ادامه افزود: ما نباید خود و دیگران را در مهلکه خطر بیاندازیم زیرا گسترش این ویروس منحوس جان خیلی ها را به خطر می‌اندازد و در صورت کوتاهی و عدم پایبندی ما به قوانین و ضوابط بهداشتی خسارات جبران ناپذیری را رقم خواهد زد.
وی در ادامه خاطرنشان نمود: همانطور که مسئولین محترم و بزرگان دینی فرموده اند از حضور در نمازهای جمعه و جماعات و سائر اجتماعات، پرهیز کنیم.
وی در ادامه افزود: ما خواهان سلامتی عمومی جامعه بوده و برای بهبود بیماران و مبتلایان به این ویروس منحوس شفای عاجل را از خداوند متعال مسئلت داریم.

فهرست