امام جمعه پاوه:
عبادتی که با ایمان به قیامت و توحید باشد خالصانه تر است
امام جمعه شهرستان پاوه ابراز داشت: بندگانی که ایمان و باور به رسالت پیامبران، توحید و ایمان به قیامت داشته باشند عبادت آنها نزد خداوند خالصانه و صادقانه است بنابراین با نگاهی اجمالی به خلقت زمین و آسمان می توان به جهان پس از مرگ اعتقاد پیدا کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور در کرمانشاه ماموستا قادر قادری در جلسه هفتگی تفسیر سوره  مبارکه «قاف» قرآن کریم که به صورت مجازی برگزار شد ابراز داشت: پیامبر اسلام (ص) سالها بصورت شبانه روز بر اساس رسالتی که بر عهده داشت نسبت به ایمان انسانها در جهت پذیرفتن قیامت و جهان پس از مرگ مشقت های فراوانی متحمل شد.

امام جمعه پاوه تصریح کرد: ایمان به آخرت و معاد سبب تسلیم شدن در برابر فرمان های خداوند شده و قطعأ اگر بنده ای که اعتقاد به خداوند در قلبش نهادینه شده باشد به گناه آلوده شود با پذیرفتن توبه به راحتی به مسیر الهی و بندگی باز می گردد.

وی در ادامه گفت: رسالت پیامبر اسلام (ص)، معرفی عظمت خداوند، اثبات توحید و ایجاد باور به قیامت در انسانها بود اما افسانه دانستن قرآن و مقامت انسانها در برابر سخنان و رسالت رسول خداوند کار را مشکل و مسیر را دشوارتر می کرد.

ماموستا قادری با بیان اینکه امام و پیشوا باید در تمامی زمینه ها الگو و سرلوحه باشد اظهار داشت: رهبر، امام و پیشوا در هرجامعه باید همچون پیامبران، دین و کلام خداوند را به گوش مردم برسانند و این مهم همچون سدی مستحکم در برابر دشمنان اسلام از تفرقه میان مسلمانان جلوگیری می کند.

این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه اصول و فروع دین، جای خود را به یکدیگر داده اند گفت: مهم دانستن و عمل به اصول دین، باور و اعتقاد به خداوند را در انسانها شکوفا می سازد بنابراین فروع دین باید پس از اصول دین قرار گیرد.

امام جمعه شهرستان پاوه ابراز داشت: بندگانی که ایمان و باور به رسالت پیامبران، توحید و ایمان به قیامت داشته باشند عبادت آنها نزد خداوند خالصانه و صادقانه است بنابراین با نگاهی اجمالی به خلقت زمین و آسمان می توان به جهان پس از مرگ اعتقاد پیدا کرد.

فهرست