به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می گردد:
فراخوان شناسایی طلاب و روحانیون پژوهشگر اهل سنت خراسان
فراخوان شناسایی طلاب و روحانیون پژوهشگر اهل سنت خراسان اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیر خانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از خراسان، به مناسبت هفته پژوهش و فن آوری از کلیه طلاب و روحانیون محقق و پژوهشگر دعوت می شود اطلاعات آثار علمی خود که در سنوات مختلف تالیف کرده اند اعم از آثار منتشر شده و منتشر نشده را اعلام فرمایند.

فهرست