قیام ۱۷ شهریور، نمودی از اراده مردم بر علیه قدرت دیکتاتور شاه
مولوی دهقان بیان کرد: ۱۷ شهریور در تاریخ ایران یادآور قیام خونین این ملت است که نمودی از اراده مردم بر قدرت دیکتاتور زمان بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالعزیز دهقان امام جمعه اهل سنت بخشان شهرستان سراوان در مصاحبه با رابط خبری ما به مناسبت سالروز قیام خونین ۱۷ شهریور گفت: تاریخ ۱۷ شهریور در ایران یادآور قیام خونین این ملت است که نمودی از اراده مردم بر قدرت دیکتاتور زمان بود.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در هفدهم شهریور سال ۵۷ دولت طاغوت حکومت نظامی را بر پا کرده بود اما ملت شهید پرور ایران با حضور گسترده خود در خیابان ژاله و میدان شهدای کنونی، لرزه بر تن زورگویان انداختند که در تاریخ ماندگار شد.
مولوی دهقان افزود با این قیام و به شهادت رسیدن تعداد زیادی از مردم در روز ۱۷ شهریور، جرقه ی قیام های دیگر در سراسر کشور زده شد و مقدمه ای برای سرعت بخشیدن به پیروزی انقلاب و در نتیجه، به ثمر رسیدن آن شد.
وی اظهار داشت: متاسفانه در آن زمان کارتر به عنوان رئیس جمهور آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ دنیا از این اقدام غیر انسانی و ظالمانه رژیم شاه استقبال کردند.

فهرست