.
محبت و ارادت اهل سنت و ترکمن ها به ائمه و امام رضا (ع)
پژوهشگر فرهنگ و ادب ترکمن در مقاله ای درباره محبت و ارادت اهل سنت و ترکمن ها به ائمه اطهار (ع) و امام رضا (ع) سخن گفته است.

به گزارش پایگاه خبری دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، دکتر امانقلیچ شادمهر در ابتدای این مقاله به عنوان مقدمه بیان کرده  است: باید گفت که در میان ترکمن ها چهار طایفه نسبت به دیگر طوایف پرشمار ترکمن مقدس هستند: مختوم، عطا، ایشان و سادات که یکی از اینان است.
علما و فضلای ترکمن به همه اهل بیت (ع)به دید ارادت و اکرام واحترام می نگرند.
در میان ترکمن ها سه امام به لحاظ قرابت مکانی و جغرافیایی بیش از دیگر امامزادگان از احترام ویژه ایی برخوردارند.
قرانگقی امام، آق امام و قیزیل امام.
قرانگقی امام همان امامزاده یحیی بن زید بن علی بن حسین است که در سه کیلومتری گنبدکاووس که روزگاری به علت تاریک بودن و نداشتن روشنایی که در خرابه های شهر جرجان قرار داشت. قرانگقی امام می گفتند.
آق امام همان امامزاده واقع در آزاد شهر نزدیک روستای قزلجه آق امام است که به علت داشتن نور و رو شنایی و سفید کاری شده در میان ترکمن ها به آق امام معروف است.
سومین، قیزیل امام است که ترکمن ها به علت گنبد طلایی رنگ بارگاه حضرت امام رضا(ع) به این نام می خوانند.
باید گفت که ترکمن های تربت جام تا سرخس و درگز و بجنورد تا آشخانه و از راز جرگلان تا دریای نیلگون خزر همه مشتاقانه به زیارت حضرت رضا (ع) می روند و می توان گفت که شوق اشتیاق دیدار و زیارت حضرت رضا (ع) در دل هر ترکمنی موج می زند.
در میان روحانیون، طلاب و زوار ترکمن معمول است که قبل از ورود به بارگاه حضرت در مقابل درب ورودی ایستاده ختم صغیره می خوانند.
بدین منوال ابتدا دو سوره ناس و فلق سپس سوره حمد و سه بار سوره اخلاص می خوانند و به نیت زیارت دو رکعت نماز نافله و آیاتی ار کلام الله مجید را تلاوت می کنند.
امام هشتم در میان ترکمن ها احترام خاص و ویژه ای دارد. همه و همه به زیارت امام رضا (ع) رفته به درگاهش طلب حاجت می کنند.
قاریان ختم قرآن کریم نثار روح آن امام می کنند و روحانیون شفاعت حضرت امام رضا (ع) را از خداوند متعال طلب می دارند.
تازه دامادها و تازه عروس ها به زیارت امام رضا رفته، دعای حاجت می خوانند و جوانان دختر و پسر در شرف ازدواج مقصد و مراد خود را می طلبند.
بیماران به نیت زیارت، شفاعت و بهبودی سر به آستان آن حضرت می آسایند.
مصیبت دیدگان و غمخواران در غم از دست دادن نزدیکان خود با هدای سجاده یا نمازلیق به روح آن درود و صلوات می فرستند.
کسانی که صاحب فرزند نمی شوند، به زیارت رفته به حرمت آن بزرگ امام از خداوند طلب فرزند می کنند.
اگر کسی به زیارت حضرت رفته او یا بستگانش صاحب فرزند شوند اگر پسر باشد، مشهد، مشهد قلی، مشهد بردی، مشهد قلیچ و اگر دختر باشد مشهد بیکه، مشهد تاج یا مشهد بی بی نامگذاری می کنند.
خلاصه اینکه اعتقاد پاک به این امام در قلوب تک تک ترکمن ها رخنه کرده است و در میان ترکمن ها نور و جلوه ای خاص دارد.

فهرست