مدیر مدرسه علوم دینی رباینه چنارلی به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست
آخوند صلاح الدین گوگلان با تشدید شیوع ویروس کرونا در استان گلستان و تأکید مقام معظم رهبری و مسئولان بهداشت به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، مدیر مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا در سطح استان گلستان و برخی نقاط کشور به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوستند.
آخوند صلاح الدین گوگلان و آخوند اسماعیل قدیری با انتشار عکس خود با ماسک، با توجه به تشدید مجدد شیوع ویروس کرونا در استان گلستان و کشور و تأکید مقام معظم رهبری و مسئولان بهداشت و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، از مردم و مسئولین خواستند تا با زدن ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی سهمی در راه مبارزه با این ویروس منحوس داشته باشند.

فهرست