طی حکمی؛
مسئول کارگروه تقریب مذاهب اسلامی شهرستان گنبد کاووس تعیین شد
علیرضا شابدین به عنوان مسئول کارگروه تقریب مذاهب اسلامی شهرستان گنبد کاووس تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، طی حکمی از سوی سید خلیل صفی الحسینی رئیس شورای تبلیغات اسلامی گنبد کاووس آقای علیرضا شابدین سرپرست شعبه گنبد مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، به عنوان مسئول کارگروه تقریب مذاهب اسلامی شهرستان گنبد کاووس انتخاب شد.

فهرست