مقام معظم رهبر اگر موضوعی را می فرمایند، در پشت آن بررسی دقیق صورت گرفته است
مولوی دامنی: مقام معظم رهبری اگر مطلبی را بیان می‌کند حتماً در پشت آن اطلاعات و بررسی‌های دقیقی وجود دارد که شخص وزیر بهداشت هم تایید کرد مقام معظم رهبری به کمک اطلاعات کارشناسان به این جمع‌بندی رسیده اند که این واکسن ها جان مردم را به خطر می اندازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان مولوی شمس الحق دامنی امام جمعه اهل سنت مسجد محمد رسول الله شهرستان ایرانشهر در مصاحبه با ما پیرامون ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی انگلیسی گفت: مقام معظم رهبری اگر مطلبی را بیان می‌کند حتماً در پشت آن اطلاعات و بررسی‌های دقیقی وجود دارد که شخص وزیر بهداشت هم تایید کرد مقام معظم رهبری به کمک اطلاعات کارشناسان به این جمع‌بندی رسیده اند که این واکسن ها جان مردم را به خطر می اندازد.
وی خاطرنشان کرد قطعاً دانشمندان ایرانی خود می‌توانند تا واکسن با کیفیتی را تولید کنند و نیازی نباشد تا ما با ترس و شک و تردید به سمت واکسن تولید شده دشمن برویم.
مولوی دامنی تصریح کرد فرمایشات مقام معظم رهبری کاملاً عالمانه و هوشمندانه بوده است و امیدواریم که مسئولین به این فرمایشات گوش دهند و عمل کننده به آن باشند.
وی در پایان افزود اگر آمریکا به راستی واکسن کرونا را اختراع کرده حداقل جلوی کشتارهای کشور خودش را می گرفت و نیازی نبود که واکسن به کشورهای دیگر بفرستد.

فهرست