شناسه خبر: 54974

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=54974

امام جمعه موقت مهاباد
مومنین افرادی هستند که امانتدار باشند
ماموستا سلیمان رشیدی افزود: در اين برهه ی حساس در انتخابات امری واجب وضروری وبسیارحائز اهمیت است وبایستی مردم باشوروشوق بیشتری درانتخابات شركت كرده و فریب نقشه های شوم استکبار جهانی را نخورند و سرنوشت خود راخودشان رقم بزنند،

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی، ماموستا سلیمان رشیدی امام جمعه موقت مهاباد از استان آذربایجان غربی در گفتگو با رابط خبری ما درخصوص اهمیت حضورمردم درانتخابات گفت: در این برهه ی حساس در انتخابات امری واجب وضروری وبسیارحائز اهمیت است وبایستی مردم باشوروشوق بیشتری درانتخابات شرکت کرده و فریب نقشه های شوم استکبار جهانی را نخورند و سرنوشت خود راخودشان رقم بزنند، مخصوصا امسال که هرچندمورد تحریم همه جانبه ی اروپائی ها قرارگرفته ایم  اما باذن الله تعالی پیروزی نزدیک است وبا شرکت حداکثری مردم درانتخابات تمامی نقشه های دشمنان اسلام وانقلاب نقش برآب شده وشرمنده خواهند شد وخواهند فهمید که مردم مسلمان وانقلابی ایران به هیچ قیمتی از خاک ووطن خود نمی گذرند.

وی افزود: یک نماینده ارزشی چه اصولگرا و چه اصلا ح طلب و چه مستقل بایستی این ویژگی ها را داشته باشد تا بتواند وظیفه خطیر نمایندگی را به خوبی انجام دهد:

۱- امانتدار ملت

طبق این آیه قرآن کریم مومنین افرادی هستند که امانتدار باشند و نماینده باید مومن باشد و در نتیجه امانتدار ملت «الذین لا ماناتهم و عهدهم راعون»

۲- رصد کردن مطالبات مردم و پیگیری جدی آنها

۳- صداقت در رفتار و عملکرد

او بایستی با صداقت با موکلا ن خود ارتباط برقرار کرده و هرگز به آنان ناسپاسی نکرده ووفادار به آنها باشد

۴- وکیل الدوله نبودن

او هرگز به خاطر هوای نفس و دنیا و مصلحت های دنیایی نبایستی در مقابل خطاهای آشکار دولت و قانون گریزی آن سکوت نماید بلکه بایستی با نطق های مستدل به دولت و دولتمردان تذکر داده و مسیر صحیح را به آنان بنمایاند

۵- عمل به گفته ها و قول خود

بر طبق این آیه قرآن کریم که « یا ایهاالذین آمنو لم تقولون مالا تفعلون کبرمقتا عندالله ان تقولو مالا تفعلون»

۶- آگاه و متخصص در مسایل سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی

یک نماینده که اشراف به مسایل نداشته باشد اولا مقام نمایندگی را غصب کرده و ثانیا خیلی زود بازی بازیگران را می خورد

۷- الگو بودن به لحاظ اخلا قی و شخصیتی

نماینده باید رسالت معنوی و مردمی خود را به خوبی در پیشگاه خداوند ومردم انجام دهد ووفادار به مردم وانقلاب باشد

۸- زاهد بودن در زندگی دنیوی(ساده زیستی)

۹- اسیر مکتب توجیه و مصلحت اندیشی ریا کارانه نشدن

۱۰- داشتن برنامه قبل از شروع انتخابات

۱۱- عدم سکوت در برابر انحرافات

انتهای پیام

فهرست